Særimner & SM i Mathantverk 2021

Særimner & SM i Mathantverk 2021

Mathantverkets resiliens - Den långsiktiga förmågan att hantera störningar och fortsätta utvecklas.

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB