Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Stjärnkockar står i kö för norskt mathantverk

Stjärnkockar står i kö för norskt mathantverk

| Den svenska löjrommen får konkurrens från norskt mathantverksföretag.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB