Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Regeringen ger stöd till surströmmingen

Regeringen ger stöd till surströmmingen

| Regeringen gav i början av september 2022 Jordbruksverket i uppdrag att förbättra sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB