Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Ny riskklassningsmodell kan slå hårt

Ny riskklassningsmodell kan slå hårt

| Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell för att beräkna kontrolltid och avgifter för livsmedelsföretagare. Eldrimner ingår i en samrådsgrupp och kan i den ge synpunkter i ett tidigt skede. Avgiftsmodellen är tänkt att användas från 2024, men Eldrimner befarar redan nu att systemet kommer att innebära höjda avgifter, och framför detta i samrådsgruppen.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB