Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Filémaskin ska öka lönsamheten

Filémaskin ska öka lönsamheten

| Filémaskiner har varit lyft vittnar andra kustföretagare.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB