Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Eldrimner ordnade sikkurs

Eldrimner ordnade sikkurs

| För första gången ordnade Eldrimner kurs i förädling av sik.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB