Gårdsslakt och charkuteri

Eldrimner ger dig grundläggande kunskaper i charkuteri och övergripande kunskaper i slakt, styckning och sortering utifrån att hela kedjan från levande djur till förädlad kött- eller charkprodukt är viktig för slutprodukten.

Eldrimner deltar i SLV:s arbete med slakt

Eldrimner deltar i SLV:s arbete med slakt

| Eldrimner deltar i Livsmedelsverkets arbete med slakt på härkomstgården.

Eldrimner deltar i arbete med slakthandbok

Eldrimner  deltar i arbete  med slakthandbok

| En ny utgåva av Handbok om småskalig slakt och förädling håller nu på att tas fram av forskningsinstitutet RISE i samarbete med Eldrimner och Krav. Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombyggnation av ett småskaligt slakteri.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB