Gårdsslakt och charkuteri

Eldrimner ger dig grundläggande kunskaper i charkuteri och övergripande kunskaper i slakt, styckning och sortering utifrån att hela kedjan från levande djur till förädlad kött- eller charkprodukt är viktig för slutprodukten.

Eldrimner deltar i arbete med slakthandbok

Eldrimner  deltar i arbete  med slakthandbok

| En ny utgåva av Handbok om småskalig slakt och förädling håller nu på att tas fram av forskningsinstitutet RISE i samarbete med Eldrimner och Krav. Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombyggnation av ett småskaligt slakteri.

Digitala slaktveckor ordnas på Eldrimner

Digitala slaktveckor ordnas på Eldrimner

| På Eldrimner står slaktfrågorna i fokus första halvåret 2021. Under veckorna 17 och 18 hålls
digitala småskaliga slaktveckor för alla som funderar på att starta ett eget slakteri.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB