Fiskförädling

Eldrimner stödjer och utvecklar den hantverksmässiga fiskförädlingen i Sverige genom att arrangera kurser, föreläsningar, studieresor och erbjuda rådgivning inom fiskförädling.

Kampanjar för att rädda sillen

Kampanjar för att rädda sillen

| Sillen som kulturarv poängteras.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB