Rådgivning småskalig slakt

Kontakta Eldrimners rådgivare om du har frågor inom småskalig slakt och charkuteri.

Rådgivning inom småskalig slakt

Kontakta Eldrimners rådgivare om du har frågor inom gårdsslakt. Rådgivningen är kostnadsfri.  Dock är rådgivningstiden begränsad till ett tillfälle per mathantverksföretag och rådgivare per år samt maximalt 1 timme per rådgivning. Du kan kontakta rådgivarna via telefon eller skicka mejl. Du kan också kontakta Eldrimners branschansvariga med frågor. 

Våra rådgivare

Anders Åkerberg

anders.akerberg@telia.com, 073-739 74 28

Anders Åkerberg är slakterikonsult. Han har bland annat arbetat som senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket och har stort engagemang för det småskaliga. Anders är specialiserad på bygg- och hygienfrågor, även om han kan hela processen när det gäller att planera, bygga och driva ett slakteri. 


Johan Olsson, Jämtland

office@veterinaryconsultants.se, 070-2779980

Johan Olsson, veterinär, arbetar med att stödja slakterier i att ta fram standardrutiner och annan dokumentation, framförallt kopplad till de levande djuren. Han ger även råd och undervisning kring djurhantering med ett starkt fokus på djurvälfärd. Johan Olsson var huvudförfattare i arbetet med att utveckla de nationella vägledningarna för god praxis gällande djurskydd och standardrutiner på slakterier och har tidigare även jobbat på statliga myndigheter. Hans engagemang ligger i att främja höga standarder inom branschen och öka köttkvalitet genom att säkerställa välmåendet hos de djur vi hanterar.


Anneli Andersson

Annelie Andersson, Åkes Slakt och styckning, Dalarna

0240-65 04 84, info@akesslakt.se

Annelie har drygt 20 års erfarenhet i det familjedrivna slakt- och charkföretaget i södra Dalarna. Annelie svarar på frågor om slakt och styckning och HACCP.


Kristian Carlsson, Öströö fårfarm, Halland

0340-450 36, 070-570 20 26, info@ostroofarfarm.com

Kristian Carlsson driver Öströö Fårfarm som har hela kedjan av livsmedelsproduktionen. De har fåruppfödning, slakteri, charkuteri, gårdsbutik och restaurang. Öströö Fårfarm har cirka 30 000 besökare varje säsong. Rådgivning inom slakt och styckning samt lokaler.


Leif Jonsson, Görviks Gårdskött och Chark, Jämtland

070-557 39 95, leif@gorvikslantbruk.se

Leif och hans bror driver jordbruk och grisuppfödning. 2014 startades det egna gårdsslakteriet. Idag slaktas egna grisarna samt gris, får och lamm som legoslakt. Styckning och charkuteriförädling görs för egna produktsortimenten och legotillverkning hos andra företag. Även älg köps in och förädlas. Försäljningen sker som köttlådor till kunder och produkter till butik och restaurang. Leif kan svara på frågor om att bygga och driva slakteri med styckning och charkuteriförädling inom värmebehandlat och lufttorkat, korvar och hela bitar. Erfarenhet av IP-livsmedelscertifiering. 


Elsa Lund Magnussen, Lindås, Värmland

070-5621214, info@lindaslamm.se

Elsa Lund-Magnussen är agronom i botten och driver Lindås Lamm utanför Karlstad, ett litet lammslakteri med slakt av egna djur samt legoslakt. Köttet säljs i köttlådor till privatpersoner, i den egna gårdsbutiken samt till restaurang. Elsa kan ge rådgivning om att bygga eget gårdsslakteri, produktionskalkyler, slakt, och styckning. Elsa är med i Eldrimners branschråd för gårdsslakt och chark.


Mats Hallqvist

Mats Hallquist, Slakt och Chark, Jämtland

070-559 01 15, matshallquist@yahoo.se

Mats driver sedan 1995 en ekologisk gård med nötköttsproduktion. På gården finns ett slakteri där gårdens djur slakats och styckas. Kontakta Mats om du har frågor kring att bygga och driva ett gårdsslakteri. Mats ger även råd kring styckning, hantering och försäljning av nöt-, får- och lammkött.


MalinLisasgården

Malin Sundmark, Lisasgården, Dalarna

kontakt@lisasgarden.se

Malin driver Lisasgården i Dalarna. Verksamheten har fokus på kaninproduktion, slakt och försäljning. På gården finns också spannmål och nötdjursuppfödning. Malin har kompetensbevis för slakt av kanin, får och get och kompetensutbildar för kaninslakt. Malin har studerat livsmedelshygien, och har en yrkeshögskoleexamen i småskalig livsmedelsförädling från Affärshögskolan i Uddevalla, 2017. Från början hade hon ett nollskaligt slakteri som inspekterades av kommunen. Nu har hon ett Kontrollslakteri som ligger under livsmedelsverket. Malin håller i kurser om kaninproduktion, kaninslakt samt beredning av skinn. Malin är aktiv i föreningen Sveriges kaninproducenter.


Anders Walla

Anders Walla, Walla kyckling, Dalarna

070-2194024, wallanas15@hotmail.com

Anders har drivit verksamheten Walla kyckling sedan 20 år och föder upp, slaktar och säljer kyckling. Verksamheten ligger i Hedemora i Dalarna. Anders ger råd inom hur man startar ett ”nollskaligt” (”852”) fjäderfäslakteri som ligger under kommunens tillsyn. Anders är kunnig inom byggfrågor och kan hjälpa dig kring planlösningar och utrustning likaväl som gällande försäljning av färsk kyckling. Stora erfarenheter även inom det praktiska runt rökning.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB