Leverera vilt till restauranger

Vad gäller för små mängder kött av vilt från som köps in från lokala jägare?

Leverera vilt till restauranger

Vad gäller för små mängder kött av vilt från som köps in från lokala jägare?

Jägare får leverera en enhet flådda djur (till exempel en älg) per säsong till restauranger. Jägare får dessutom sälja fler oflådda djur, då gäller mängderna 25 älgar, 75 vuxna hjortar eller 250 rådjur. Köttet ska vara från djur som inte är trikinbärare. Exempel på djur som kan vara trikinbärande är björn och vildsvin.

Det krävs att mottagaren, det vill säga kunden, har en godkänd anläggning för att flå. Ett sådant godkännande utfärdas av kommunen genom att det görs en anmälan. Anläggningen kan vara ett litet och enkelt utrymme med till exempel. betong som ytskikt. Det ska gå att rengöra och det behöver finnas vatten. Efter flåning ska kroppen tas till kylrum.

Ett tips för en gårdsbutiker eller restauranger är att ordna ett flåningsutrymme om det i verksamhetet finns planer på att köpa in vilt från lokala jägare.

"Det bör observeras att inget köttbesiktningskrav föreligger i samband med direkta leveranser av små mängder vilt eller kött av vilt från jägare direkt till konsument eller till detaljhandel som säljer lokalt direkt till konsument."

Citat är hämtat från en av Livsmedelsverkets vägledning, där finns mer information och fakta: Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB