Branschråd småskalig slakt och charkuteri

Branschråden fungerar som rådgivande organ till Eldrimner. Branschrådet för gårdsslakt och charkuteri träffas en gång per år.

Branschråd småskalig slakt och charkuteri

Branschråden fungerar som rådgivande organ till Eldrimner. Branschrådet  träffas en gång per år.

Protokoll från branschrådsmöten

Branschrådsmöte 2022 
Branschrådsmöte 2021 
Branschrådsmöte 2020

Deltagare i branschrådet för småskalig slakt och charkuteri

Adam Arnesson, Jannelunds gård 
Elsa Lund Magnussen, Lindås Lamm 
Leif Jonsson, Görvik
Erika Olsson, Onsberga Gård
David Lindegren, Lindegrens
Helena Vestin och  Per Jonsson, Vänna Gårdskött 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB