Branschriktlinjer

Eldrimner ger dig grundläggande kunskaper i charkuteri och övergripande kunskaper i slakt, styckning och sortering utifrån att hela kedjan från levande djur till förädlad kött- eller charkprodukt är viktig för slutprodukten.

Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning beskriver vad god hygien och lagkrav innebär i verksamheter med hantverksmässig framställning av charkprodukter.

Riktlinjerna är utarbetade av Eldrimner. Arbetet har skett i samråd med Livsmedelsverket, producenter och producentorganisationer.

Riktlinjerna omfattar förutom hygienisk praxis en vägledning i HACCP-arbete, det vill säga arbetsgång för att ta fram faroanalys och kritiska styrpunkter för respektive produktgrupp.

Guiden är ett stöd för alla charkuterister. Den hjälper dig att anpassa produktionen till gällande livsmedelslagar och ger dig även stöd i att ta fram ett system för egenkontroll.

Branschriktlinjerna består av tre delar: guidestart, grundförutsättningar och arbetsblad.

Författare: Per Nilsson
Redaktion: Tobias Karlsson
Utgivningsår: 2017

Branschriktlinjer, del 1 Guidestart

Branschriktlinjer, del 2 Grundrutiner

Branschriktlinjer, del 3 Arbetsblad


En tryckt version av branschriktlinjerna går att beställa via Eldrimner. Mejla lisa@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB