Lindås lamm

Där djur och natur får tid

När djuren släpps ut på grönbete har det gått två vintrar sedan marken sist betades. Det minimerar risken för parasiter och gör att Elsa Lund Magnussen slipper avmaska sina lamm. Vintertid har djuren möjlighet att gå ut med tillgång till gårdens foder. Uppfödningen är ekologisk med inriktning på rena beteslamm.
  
– Eftersom de är idisslare hör inte kraftfoder hemma här. Min filosofi är att djuren ska ges tid att beta av gårdens gräs, örter och sly. De växer då i naturlig takt och hinner utveckla vommen, säger Elsa.
  
Hon slaktar även åt andra uppfödare, besättningsvis och i små grupper avlivas djuren stilla utanför gårdsslakteriet. Kropparna tillåts svalna långsamt för att pH-värdet ska hinna sjunka och göra mörningsprocessen möjlig. De får hänga mellan fem och tio dagar, därefter styckas de och detaljerna möras ytterligare upp till två veckor. Försäljning av kött och skinn sker till privatkunder och köttet även till restauranger. Elsa arrangerar olika måltidsevent i gårdens konferenslokaler.

Text & foto Jan Pontho

Värmlands län

Lindås lamm
Lindås, Karlstad, 070-562 12 14

www.lindaslamm.se

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB