Lagerlöfska magasinet

Råvarorna odlar Christina dels själv, dels plockar hon dem i naturen och resten köps från utvalda odlare i närområdet.

Torp med mångfald

Till den historiska fjärdhundrabygden med många lämningar från vikingatid och järnålder, flyttade Christina Lagerlöf i slutet av nittiotalet. Efter en period av pendlande byttes arbetet i Stockholms finansvärld ut mot en småskalig produktion av bland annat delikatessmarmelader och grönsaksinläggningar. Med eget pektin och utan några tillsatser.
  
– Jag har alltid varit matintresserad och samtidigt längtat ut på landet. Mitt arbete med förädlingen har gjort det möjligt att kunna leva och verka i den här miljön, säger Christina.
  
Hon hyr in sig i produktionskök men planerar för utbyggnad av torpet med egna lokaler och gårdsbutik. Råvarorna odlar Christina dels själv, dels plockar hon dem i naturen och resten köps från utvalda odlare i närområdet. Säljer gör hon på marknader, mässor och till butiker.

Text & foto Jan Phonto

Uppsala län

Lagerlöfska Magasinet
Simtuna, Fjärdhundra, 070-843 04 61
lagerlofska.se

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB