Almnäs bruk

Gamla anor

Det mesta av odlingen i det KRAV-certifierade åkerbruket går åt till att föda gårdens 375 mjölkkor. En tredjedel av mjölken används till de pressade långlagrade ostarna man tillverkar: Tegel, Anno 1225, Almnäs 1 liter och Wrångebäck. Osttillverkning finns dokumenterad på gården från 1700-talet och Wrångebäck är Sveriges äldsta registrerade ostvarumärke. Thomas Berglund är VD på gården och efter en tids uppehåll lät han starta mejeriet igen år 2008 i gamla bränneriets nyinredda lokaler.
  
– Jag hade turen att hitta min fars gamla mejerist som hjälpte oss att återskapa Wrångebäck, berättar Thomas.
  
Den och de andra ostarna skapas bland andra med Kerstin Johanssons långa erfarenhet som gårdsmejerist. Hon började med getter redan 1990 i en tid då arbetet var ovanligt.
  
– Den levande råvara som den opastöriserade mjölken utgör varierar med årstiderna och är ett hantverk att bemästra, säger Kerstin.
  
Efter att osten mognat upp till två år säljs dem till ostbutiker, restauranger och grossister i Sverige och utomlands.

Text & foto Jan Phonto

Västra Götalands län

Almnäs Bruk
Almnäs, Hjo, 050-31 61 03
www.almnas.com/sv

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB