Fäbodprojektet

Kurser, nätverksträffar och studieresa ska genomföras under projekttiden.

Eldrimners projekt för att arbeta med utveckling av traditionell fäbodproduktion har avslutats. Projektet har bedrivits med medel beviljade från Jordbruksverket under tiden våren 2019 till våren 2021.

Syftet med projektet har varit att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter.

Det övergripande långsiktiga målet var och är att fäbodens produkter produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning och att detta leder till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidrar till en gynnsam utveckling av fäbodnäringen och Sveriges landsbygd. Inom ramen för projektet genomfördes bland annat kurser, nätverksträffar och en studieresa till Alpregionen.

Projektledaren Birgitta Sundin arbetar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner. Samarbetspartners har varit Förbundet för Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Södertörns Högskola.

 
 

Projektets slutrapport till Jordbruksverket

Slutrapport, Utveckling av traditionell fäbodproduktion, 30 april 2021 (Pdf)

 

 

Externa fäbodlänkar

Kursinbjudan När förr blir nu, Krype fäbod, 24-26 juli 2020

Program Fäbodriksdagen i Klövsjö, 26-27 september 2020

SLU:s Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare

Manualen innehåller bland annat ett kapitel om sensorik med övningar i att finna smakreferenser och benämna kvaliteter vid produktprovningar.

Kulning: The Swedish Herding Calls of the North (artkel med arkiv-inspelningar)

FILMER
Eldrimner har digitaliserat en tidigare filmproduktion där vi får följa familjen Sundeberg på fäboden Östvallen i Härjedalen. Filmen finns i sin helhet (cirka 52 minuter) men också i en nedklippt kortare variant med fokus på osttillverkningen (cirka 17 minuter). 

Östvallen – fäbod i historia och nutid (originalversion)

Östvallen – fäbod i historia och nutid (kortversion)

Även en tidigare Eldrimner-produktion om Källarlagrad getost har redigerats.  

Källarlagrad getost - en levande tradition (original)

Källarlagrad getost - en levande tradition (förkortad version)

FRÅN FÖRBUNDET FÖR SVENSK FÄBODKULTUR OCH UTMARKSBRUK, FSF

Slutrapport från kompetensutvecklingprojektet "När förr blir nu" (2020-2021)

 

Reportage från tidningen Mathantverk

Som en introduktion till projektet har mejeristerna Jennifer Ehnemark, Birgitta Sundin och Sofia Ågren till nummer 2 2019 av tidningen Mathantverk besökt flera av landets levande fäbodar som förädlar mjölk, utvecklar turism, brukar med självhushållning som grund eller enbart gör det för att passionen finns där. 

Fäbodarna - en viktig resurs för framtiden (pdf), nr 2 2019 

En pärla längs Fäbodvägen (pdf), nr 2 2020

Svedjebodarna lever upp igen (pdf), nr 3 2020

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB