Fäbodprojektet

Kurser, nätverksträffar och studieresa ska genomföras under projekttiden.

Eldrimner har fått stöd på drygt 440 000 kronor beviljat från Jordbruksverket för att arbeta med utveckling av traditionell fäbodproduktion.

Syftet med projektet är att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter. Genom att fäbodens produkter produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning ska det leda till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidrar till en gynnsam utveckling av både fäbodnäringen och svensk landsbygd.

Inom ramen för projektet kommer det att genomföras kurser, nätverksträffar och en studieresa till Alpregionen.

Projektledaren Birgitta Sundin, som jobbar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner gläds över beslutet.
- Nu planerar jag för ett uppstartsmöte innan sommaren med en mindre grupp mjölkförädlande fäbodbrukare för att börja planeringen av projektet, inköp av större koppargryta för lån till sommarens produktion och planering av en fäbodresa till Schweiz och södra Tyskland i september.

 
 
 

Fäbodprojektet - länkar

Kursinbjudan När förr blir nu, Krype fäbod, 24-26 juli 2020

Program Fäbodriksdagen i Klövsjö, 26-27 september 2020

SLU:s Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare

Manualen innehåller bland annat ett kapitel om sensorik med övningar i att finna smakreferenser och benämna kvaliteter vid produktprovningar.

Kulning: The Swedish Herding Calls of the North (artkel med arkiv-inspelningar)

FILMER
Eldrimner har digitaliserat en tidigare filmproduktion där vi får följa familjen Sundeberg på fäboden Östvallen i Härjedalen. Filmen finns i sin helhet (cirka 52 minuter) men också i en nedklippt kortare variant med fokus på osttillverkningen (cirka 17 minuter). 

Östvallen – fäbod i historia och nutid (originalversion)

Östvallen – fäbod i historia och nutid (kortversion)

Följande filmer dokumenterar två pass av Löpmageverkstaden som arrangerades under Fäbodriksdagen 26 september 2020:

Att ta tillvara löpmage (15, 27 min)

Att använda löpvatten (17,50 min)

 

Reportage från Tidningen Mathantverk, nr 2 2019 

MEJERISTERNA Jennifer Ehnemark, Birgitta Sundin och Sofia Ågren har till nummer 2 2019 Tidningen Mathantverk besökt flera av landets levande fäbodar, som förädlar mjölk, utvecklar turism, brukar med självhushållning som grund eller enbart gör det för att passionen finns där. 

Fäbodarna - en viktig resurs för framtiden (Pdf)

Reportage från tidningen Mathantverk, nr 2 2020

En pärla längs Fäbodvägen (Pdf)

Reportage från tidningen Mathantverk, nr 3 2020

Svedjebodarna lever upp igen (Pdf)

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB