Slakt på härkomstgård

EU har godkänt de ändringar som innebär att slakt på härkomstgård blir tillåten i hela EU.

EU har godkänt de ändringar som innebär att slakt på härkomstgård blir tillåten i hela EU. Det här är något som bland annat Eldrimner arbetat för i många år.

Föreskriften (EU) 2021/1374, som innebär ändring i (EG) nr 853/2004, granskades under sommaren 2021 av Europeiska rådet och EU-parlamentet är nu publicerad och trädde i kraft i september 2021.

Livsmedelsverket har tagit fram tillämpningen av föreskriften som blev klar hösten 2022. Det betyder att slakterier nu kan ansöka om att få använda sig av den nya möjligheten att bedövning och avblodning, under vissa förutsättningar, får göras i djurens trygga hemmiljö istället för, som tidigare, efter transport till slakteriet.

I tillämpningen har Livsmedelsverket i mycket stor omfattning tagit hänsyn till synpunkter och önskemål som förts fram av branschföreträdare. Eldrimner kommer framöver fortsätta driva att även den så kallade kulgevärsmetoden ska bli tillåten i Sverige. Den innebär att bedövningen av nötkreatur som står lugnt i en något större fålla, bland kända flockkompisar sker via gevärsskott i pannan på distans istället för att djuret måste fixeras för bedövningen. I Tyskland är detta sedan 2011 en gängse metod vid slakt av skygga nötkreatur från extensiv uppfödning.

EU-förordningen som gäller sedan september 2021 (svenska)
EU-förordningen som gäller sedan september 2021 (engelska)

Här kan du läsa mer om slakt på härkomstgård och vad Eldrimner gör:  
Ökade möjligheter till slakt på gård (29 oktober 2022)

Har du som företagare funderingar, synpunkter eller idéer är du välkommen att höra av dig till Katrin, på katrin@eldrimner.com, oavsett om du är uppfödare, redan driver ett slakteri, planerar för ett slakteri eller om du är på annat sätt intresserad.  

 

Här hittar du Livsmedelsverkets information kring vad som gäller för dig som vill komma igång med slakt på härkomstgård:

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/nyheter-for-livsmedelsforetag/nyheter-for-foretag/okade-mojligheter-till-slakt-pa-gard?ll=1

 

Seminarium om kulgevärsmetoden

I slutet av februari 2022 deltog Katrin Schiffer i ett seminarium om slakt på härkomstgård/kulgevärsmetoden i projektet MatLusts regi. Inspelningen finns nu att se i efterhand: https://matlust.eu/resurs/best-practice-on-farm-slaughter/

 

Slakt på härkomstgård och kulgevärsmetoden i media

Början till bra slut

Nu är det tillåtet att avliva djur på gården och sälja köttet. Inte utan krångel och kostnader, men ändå. Köttet smakar bättre och kunderna kan bli fler. Tyske Gerd Kämmer har 12 års erfarenhet av metoden och inspirerades till att börja i och med det forskningsprojekt som Katrin Schiffer, som nu jobbar på Eldrimner, jobbade med då.
Början till bra slut (Pdf)
(Artikel ur föreningen Ekologiska Lantbrukarnas medlemstidning. Medlem i den föreningen kan du bli via https://www.ekolantbruk.se/.)

Nya slaktregler skapar många nya möjligheter

Katrin Schiffer är glad. Hon är branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på
Eldrimner, nationella resurscentrumet för mathantverk i Ås. Nya EU-regler öppnar nu upp för slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer
ifrån.
(Jämtlands Tidning, 1 februari 2022)

Ändrade spelregler gör det tillåtet att slakta på gården 

Avlivning på gården och styckning på slakteri? EU-kommissionen tillåter nu sådan småskalig slakt i hela unionen. Snart blir det möjligt för svenska slakterier också. – Det är en helt ny möjlighet, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel vid Livsmedelsverket. (ATL 220119) 
https://www.atl.nu/slakt-pa-jordbruksanlaggning-tillatet-i-hela-eu

Lantbrukspodden om slakt på härkomstgården

I juni 2021 handlade ett avsnitt av Lantbrukspodden om slakt utan stress och godare kött. I det avsnittet intervjuas lantbrukaren Adam Giertta som har testat metoden på sina nötkreatur inom ramen för ett SLU-projekt. Han tror på en växande marknad för kött som slaktats i en lugn miljö. Eldrimners medarbetare, forskaren Katrin Schiffer gästar också podden. Hon har initierat SLU-projektet och berättar om erfarenheter från Tyskland där kulgevärsmetoden har praktiserats sedan 2011. https://www.landlantbruk.se/lantbruk/lantbrukspodden-potential-for-gardsslakt-med-kulgevar/

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB