Slakt på härkomstgård

EU har godkänt de ändringar som innebär att slakt på härkomstgård blir tillåten i hela EU.

EU har godkänt de ändringar som innebär att slakt på härkomstgård blir tillåten i hela EU. Det här är något som bland annat Eldrimner arbetat för i många år.

Föreskriften (EU) 2021/1374, som innebär ändring i (EG) nr 853/2004, granskades under sommaren 2021 av Europeiska rådet och EU-parlamentet är nu publicerad och trädde i kraft i september 2021. Livsmedelsverket att arbetar nu med tillämpningen av föreskriften och med att ta fram rutiner för metoden, tillsammans med både berörda myndigheter och företrädare för branschen. Bland annat behöver frågor om besiktning, bedövning, veterinärnärvaro och en mobil enhet för transporten lösas. De aktuella ändringarna öppnar även för att den så kallade kulgevärsmetoden kan bli tillåten där bedövningen sker via huvudskott på distans istället för att djuret måste fixeras för bedövningen.

EU-förordningen som gäller sedan september 2021 (svenska)
EU-förordningen som gäller sedan september 2021 (engelska)

Under våren 2022 kommer Livsmedelsverket att intensifiera arbetet. I arbetet deltar bland andra Katrin Schiffer från Eldrimner både med reflektioner från branschen och forskningskompetens, eftersom hon arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner och tidigare har forskat om slakt på härkomstgården. 
– Efter 13 års kämpande och väntan känns nästan det här för bra för att vara sant. Jag hoppas kunna bidra till att vi tillsammans hittar en bra lösning som passar Sverige. Förutsättningarna som EU-lagstiftningen nu bjuder på är lovande, säger Katrin Schiffer. 

Har du som företagare funderingar, synpunkter eller idéer är du välkommen att höra av dig till Katrin, på katrin@eldrimner.com, oavsett om du är uppfödare, redan driver ett slakteri, planerar för ett slakteri eller om du är på annat sätt intresserad.  

 

På gång:

15 och 18 mars deltog Katrin Schiffer från Eldrimner på Livsmedelsverkets workshopar kring tillämpningen av slakt på härkomstgård. Även slakteriföretagare och uppfödare samt personer från Jordbruksverket, RISE och SLU kommer att vara med.

 

Seminarium om kulgevärsmetoden

I slutet av februari 2022 deltog Katrin Schiffer i ett seminarium om slakt på härkomstgård/kulgevärsmetoden i projektet MatLusts regi. Inspelningen finns nu att se i efterhand: https://matlust.eu/resurs/best-practice-on-farm-slaughter/

 

Slakt på härkomstgård och kulgevärsmetoden i media

Början till bra slut

Nu är det tillåtet att avliva djur på gården och sälja köttet. Inte utan krångel och kostnader, men ändå. Köttet smakar bättre och kunderna kan bli fler. Tyske Gerd Kämmer har 12 års erfarenhet av metoden och inspirerades till att börja i och med det forskningsprojekt som Katrin Schiffer, som nu jobbar på Eldrimner, jobbade med då.
Början till bra slut (Pdf)
(Artikel ur föreningen Ekologiska Lantbrukarnas medlemstidning. Medlem i den föreningen kan du bli via https://www.ekolantbruk.se/.)

Nya slaktregler skapar många nya möjligheter

Katrin Schiffer är glad. Hon är branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på
Eldrimner, nationella resurscentrumet för mathantverk i Ås. Nya EU-regler öppnar nu upp för slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer
ifrån.
(Jämtlands Tidning, 1 februari 2022)

Ändrade spelregler gör det tillåtet att slakta på gården 

Avlivning på gården och styckning på slakteri? EU-kommissionen tillåter nu sådan småskalig slakt i hela unionen. Snart blir det möjligt för svenska slakterier också. – Det är en helt ny möjlighet, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel vid Livsmedelsverket. (ATL 220119) 
https://www.atl.nu/slakt-pa-jordbruksanlaggning-tillatet-i-hela-eu

Lantbrukspodden om slakt på härkomstgården

I juni 2022 handlade ett avsnitt av Lantbrukspodden om slakt utan stress och godare kött. I det avsnittet intervjuas lantbrukaren Adam Giertta som har testat metoden på sina nötkreatur inom ramen för ett SLU-projekt. Han tror på en växande marknad för kött som slaktats i en lugn miljö. Eldrimners medarbetare, forskaren Katrin Schiffer gästar också podden. Hon har initierat SLU-projektet och berättar om erfarenheter från Tyskland där kulgevärsmetoden har praktiserats sedan 2011.

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/lantbrukspodden-potential-for-gardsslakt-med-kulgevar/

 

Land Lantbruks e-tidning

Som LRF-medlem kan man logga in och läsa e-tidningen. Artiklarna med Adam Giertta och Katrin finns i Land Lantbruk nr 20, s. 6-9. https://www.landlantbruk.se/etidningen/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB