Obehandlad dryckesmjölk

Ett pilotprojekt

Eldrimner driver från våren 2022 till våren 2023 ett eget projekt där vi tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad, det vill säga opastöriserad mjölk. För utbildningsinsatser och handledning inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från både USA och Europa, där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin som arbetar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner är projektledare.

Syftet med projektet är att hitta metoder för att producera livsmedelssäker opastöriserad mjölk så att svensk lagstiftning kan möjliggöra utökad försäljning. Idag tillåts endast försäljning av 70 liter opastöriserad mjölk per vecka med ett antal tillhörande krav som producenten måste uppfylla. Denna mjölk är dock inte kontrollerad annat än det som de stora mejerikooperativen gör vid sina inleveranser.

I projektet utbildas producenter, säkerhetskontroller och system utarbetas på gårdarna, inspirerade av befintliga system från Nordamerika och England. Parallellt verifieras egna kontroller på gården med laboratorieanalyser. Initialt görs en bredspektra-analys av olika patogener. Läs mer i analysdokumentet nedan.

Den 19–20 maj 2022 sjösattes projektet med utbildningsdagar på Eldrimner. Gårdarna har inspekterats av Catharina Berge och Birgitta Sundin. Utbildning och avstämning fortsätter genom löpande möten. Gårdarna gör egna odlingar på veckobasis och skickar mjölkprover till laboratorier en gång per månad. Analysperioden omfattar tio månader. En omfattande skriftlig dokumentation utarbetas och delges deltagarna. Alla gårdar gör sina egna riskanalysplaner som omfattar allt från utfodring, hantering, mjölkning och konsumentinformation.

Særimner 2023 arrangeras ett par seminarier med inbjudna föreläsare och där erfarenheter från projektet delas och fortsatt arbete diskuteras. Vi får genom Ton Baars och Agnes Wold ta del av forskningsresultat om mjölk, allergier och fördelar med obehandlad, rå mjölk.
Del 1: Säker försäljning av obehandlad dryckesmjölk del 1 (eldrimner.com) 
Del 2: Säker försäljning av obehandlad dryckesmjölk del 2 (eldrimner.com) 

Referat från seminarierna på Særimner 2023:
Säker försäljning av obehandlad dryckesmjölk, del 1, Ton Baars 
Säker försäljning av obehandlad dryckesmjölk, del 2, projektrapport, Agnes Wold 

Artiklar från tidigare seminarier där Opastöriserad dryckesmjölk diskuterats:
Att sälja opastöriserad dryckesmjölk – kan det bli möjligt i Sverige, Umeå 2016 
Trendbrott för opastöriserad dryckesmjölk, Særimner 2017 
Livsmedelsverekt frågar efter dina drömmar, Særimner 2019

Pilotprojektet avslutades under hösten 2023 med en slutrapport på Særimner i oktober. Forsättning följer 2024 med att utarbeta ett förslag på regler kring en kommersiell försäljning av livsmedelssäker, obehandlad dryckesmjölk som ska lämnas till Livsmedelsverket. På seminariet efterlyste Livsmedelsverket ett sådant underlag från oss för att de ska kunna bereda frågan vidare till ett remissförslag om ändringar i svensk lagstiftning. 
Vill du veta mer eller har frågor välkommen att kontakta Birgitta Sundin, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Analysparametrar (Pdf)

Vad säger mjölkproducenterna? Korta videofilmer från de deltagnade gårdarna: Gide Get, Tvetalund Lantbruk, Vuollerim Gård, Hömjölk och Resta Gård.

Frågor & Svar

Här kan du få svar på vad obehandlad mjölk är och på andra frågor kopplade till  produktion, försäljning och säkerhet. 
Frågor & Svar Obehandlad dryckesmjölk

Informations­webbinarier

Torsdag 22 februari kl.12.30-13.15 + 15 min. frågestund
Inbjudan och anmälan

Måndag 4 mars kl. 15.00-15.45 + 15 min. frågestund
Inbjudan och anmälan
 

Projektansvarig

Birgitta Sundin
birgitta@eldrimner.com
010-225 33 74

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB