Förändringar 2018-2020

De nya reglerna för Eldrimner Certifierat Mathantverk gäller i två år från mars 2018. Från och med den här uppdateringen går det även att certifiera jästa drycker. För den som har en certifiering idag gäller den tills den går ut, trots de nya kriterierna. Certifikatet gäller i tre år från utfärdandedatum.

Jästa drycker

 • Bär och frukt ska ha vuxit i Sverige.
 • Huvuddelen av all malt ska vara svensk, den ska vara mältad och ej enzymbehandlad. På sikt kommer det att krävas att all malt ska vara svensk. Humle ska vara av svenskt ursprung.
 • Andra smaksättningar av naturliga ingredienser exempelvis pors eller enbär är tillåtna.
 • Om ekologiskt socker används får utländskt ekologiskt socker användas.
 • I öl ska huvuddelen av kolsyran komma från jäsningen, i övriga mousserande drycker ska all kolsyra komma från den jäsningen.
 • Mjölksyra får tillsättas i öl.
 • Svavel får användas vid tillverkning av vin och fruktvin.

 

Bär-, frukt-, och grönsaksförädling

Guarkärnmjöl är en tillåten tillsats i glass.
Både pressning och slungning av honung ska vara tillåtet i certifieringen.

 

Hantverksmjöl

Förtydligande för att kunna certifiera hantverksmjöl:

Hantverksmjöl innebär:

 • Att kunna mala efter kundens önskemål, till exempel grovmalet och finmalet.
 • En tydlig koppling mellan odlare, mjölnare och bagare med transparens i alla led.
 • Att kunna kompensera variationer i råvara och mjöl med hantverkskunnande, till exempel genom att blanda olika partier och sedan kommunicera resterande variationer direkt till kund istället för att ytterligare kompensera variationerna med tillsatser.

 

Slakt och chark

Nitrit får inte längre användas i lufttorkad bit, pastej och paté och i blodprodukter. I övrigt inga ändringar av undantaget för nitritanvändning. Askorbinsyra eller askorbat får undantagsvis tillsättas men då endast i kombination med nitrit.

Förtydligande när det gäller styckdetaljer:

 • Styckningen ska göras av producenten.
 • Producenten ska ange var slakten skett.
 • ​Ett mindre slakteri hanterar mindre än 200 ton per år.

 

Mejeri

För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara; standardisering av fett- och proteinhalt.

KRAV-godkänt vax utan färgämnen är tillåtet men plastic coating accepteras ej.

Eldrimner kommer att se över möjligheterna att certifiera dryckesmjölk till nästa revidering av certifieringskriterierna år 2020.

 

Generell ändring
Certifikatet skall gälla i tre år från utfärdandedatum.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB