SM i Mathantverk

Växjö 19-20 september 2024

Svenska mästerskapen i Mathantverk 2024 i Växjö

Den 19–20 september i Växjö avgörs årets SM i Mathantverk. Tävlingen arrangeras av Eldrimner, som är nationellt resurscentrum för mathantverk. När det gäller årets tävling samarbetar Eldrimner med Växjö & Co, som verkar för att stärka besöksnäringen i Växjö.

För tio år sedan, 2014, hölls SM i Mathantverk i Växjö senast och 2024 är det dags igen.

–Tävlingen är ett tillfälle för producenterna att dels mötas och utbyta erfarenheter, dels att förfina sina produkter och få ut dem på nya marknader. De här företagen behövs, mathantverket är en bransch som är helt central för att vi ska ha en stark och tålig livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Aleksandra Ahlgren, som arbetar på Eldrimner och är tävlingsledare för SM i Mathantverk.

Tävlingen anordnas i samband med MAT2024 – en mötesplats för producenter och besökare med fokus på närproducerad mat och hållbara måltider. Genom åren har evenemanget utvecklats och innehåller idag en matmarknad och kunskapsdagar i centrala Växjö samt en regional matrunda. 2023 lockade MAT 35 000 besökare.
– Vi ser fram emot att välkomna tävlingen och landets mathantverkare till Växjö. Här har intresset för mat växt sig stort tack vare föregångare inom restaurangbranschen, modiga producenter och årliga MAT. Genom SM i Mathantverk stärker vi Matstaden Växjö och får möjlighet att lyfta hållbar livsmedelsförsörjning på ett spännande sätt! Vi ser fram emot att ta del av intressanta produkter, stifta bekantskap med många mathantverksföretag och tillsammans sprida kunskap om dess betydelse, säger Frida Göransson, projektledare på Växjö & Co.  

Tävlingen är ett öppet SM vilket innebär att mathantverksföretag från hela Norden kan tävla med sina produkter. Runt 500 bidrag från mathantverksföretag i hela landet brukar delta i SM i Mathantverk. De bedöms av kunniga och intresserade jurygrupper i ungefär 50 olika klasser indelade i kategorierna mejeri, bageri, charkuteri, hantverksdryck, fiskförädling samt bär-, frukt- och grönsaksförädling. Anmälan till tävlingen öppnar i början av sommaren. Information publiceras löpande här på hemsidan.

För mer information kontakta:

Aleksandra Ahlgren: 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com

SM i Mathantverk

SM i Mathantverk är en årligen återkommande produkttävling som arrangeras av Eldrimner. Tävlingen är ett öppet mästerskap som välkomnar mathantverksproducenter från Sverige och övriga Norden. År 1997 genomfördes tävlingen för första gången under namnat Eldrimners produkttävling. Tävlingen blev 2007 Svenska Mästerskapen i mathantverk och sedan 2013 välkomnas deltagare från hela Norden till Öppna Svenska Mästerskapen i mathantverk.

Syfte

Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin produktutveckling samt att öka kännedomen om och efterfrågan på mathantverk. 

  • Bidra till mathantverkares produktutveckling: genom att alla produkter som lämnas in till tävlingen poängsätts och får ett skriftligt omdöme och konstruktiv kritikt för att ha möjlighet att utveckla produkten vidare.
  • Skapa uppmärksamhet för mathantverksbranschen.
  • Bredda marknaden för mathantverk.

Tävlingsråd

Tävlingsrådets uppgift är att bidra till att utveckla och utvärdera tävlingen och diskutera och ta beslut om regler, utformning och klasser. En gång om året sammanträder tävlingsrådet tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. Tävlingsrådet består av mathantverkare som deltar i tävlingen och juryordförande, med alla branscher i tävlingen representerade. 

 

Öppna SM i Mathantverk 

Kontaktpersoner 

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57 
aleksandra@eldrimner.com

Frågor om anmälningar

Catrin Heikefelt

010-225 32 32 
catrin@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB