Bedömningskriterier

De kriterier som juryn går efter då de bedömer produkterna.

Bedömningskriterier 

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende/utsida, konsistens/munkänsla, doft och smak. Vissa klasser har samma kriterier.

Inför 2024 års tävling har bedömningskriterierna för alla klasser setts över och uppdaterats till samma struktur. De beskriver vilka kvaliteter juryn ska bedöma samt ger exempel på brister som juryn kan göra poängavdrag för. Även andra brister än nämnda exempel kan göras avdrag för. 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB