Bedömningskriterier

De kriterier som juryn går efter då de bedömer produkterna.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB