Tävlingsråd och tävlingsledning

Eldrimners tävlingsråd består av mathantverkare, juryordförande och tävlingsledning. Tävlingsrådet träffas en gång per år.

Tävlingsråd och tävlingsledning

Eldrimners tävlingsråd består av mathantverkare, juryordförande och tävlingsledning. Tävlingsrådet träffas en gång per år.

Tävlingsråd

Tävlingsrådet består av följande personer. Kontakta dem gärna med dina synpunkter och frågor.

Andreas Eriksen (fiskförädling), Sturkö Rökeri, 070-290 42 14, rokeriet @ sturko.com
Pär Hellström (mejeri), Svedjan ost, 070-623 47 36, info @ svedjanost.se
Ulla Lahti (bär-, frukt- & grönsaksförädling) Mitt Skafferi, 070-320 22 04, info@mittskafferi.se
Karin Hillström (jästa drycker), Fäviken magasinet, 073-320 06 42, karin @ favikenmagasinet.se
NikAnnika Märak, Systrarnas Kafé, 070-483 20 06 nikannika.marak@yahoo.se
Leif Persson (charkuteri), Bjärhus gårdsbutik, 070-625 11 24,liffe.p @ icloud.com

Protokoll från tävlingsrådsmötet 2019
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2018
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2017
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2016
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2015

Tävlingsledning

Aleksandra Ahlgren, 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com
Catrin Heikefelt (anmälningar), 010-225 32 32, catrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB