Tävlingsråd och tävlingsledning

Eldrimners tävlingsråd består av mathantverkare, juryordförande och tävlingsledning. Tävlingsrådet träffas en gång per år.

Tävlingsråd och tävlingsledning

Eldrimners tävlingsråd består av mathantverkare, juryordförande och tävlingsledning. Tävlingsrådet träffas en gång per år.

Tävlingsråd

Tävlingsrådet består av följande personer. Kontakta dem gärna med dina synpunkter och frågor.

Håkan Björk (fiskförädling), Björks Ringsjön, 070-891 70 59, hakan.bjork.fisk@gmail.com
Malin Kumberg (mejeri), Ådala gård, 070-7800855, malin @ adalagard.se
Anna Kälvebrand, Ostmakeriet på Rindö, 070-7266059, anna @ ostmakeriet.se
Ulla Lahti (bär-, frukt- & grönsaksförädling) Mitt Skafferi, 070-320 22 04, info @ mittskafferi.se
Karin Hillström (jästa drycker), Fäviken, 073-320 06  42, hillstrom.karin @ gmail.com
NikAnnika Märak, Chokladnomad, 070-483 20 06 nikannika.marak @ yahoo.se
Leif Persson (charkuteri), Bjärhus gårdsbutik, 070-625 11 24, liffe.p @ icloud.com

Tävlingsrådsmöte hölls senast 5 februari 2021
Protokoll från tävlingsrådsmöte 2021
Protokoll från tävlingsrådsmöte 2020
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2019
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2018
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2017
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2016
Protokoll från tävlingsrådsmötet 2015

Tävlingsledning

Aleksandra Ahlgren (tävlingsledare), 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com
Catrin Heikefelt (anmälningar), 010-225 32 32, catrin@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB