Tävlingsregler

Svenska Mästerskapen i Mathantverk

Tävlingsregler (2023)

Tävlingsreglerna uppdateras inför att anmälan till 2024 års tävling öpnnar 1 juni.

Öppna SM i Mathantverk välkomnar producenter från hela Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Tävlande produkter ska vara tillverkade av livsmedelsföretag och finnas ute till allmän försäljning.

Tävlingsreglerna för SM i Mathantverk bygger på de kriterier som legat till grund för Eldrimner Certifierat Mathantverk

Lokala råvaror

De huvudsakliga råvarorna rekommenderas vara lokala, men inhemsk råvara
accepteras.

Upp till 10 % utländsk råvara (baserat på total mängd ingredienser i produkten) godkänns, dock får huvudråvaran inte bestå av utländsk råvara. För fisk, se undantag från denna regel i informationen under branschrubriken. Ekologiskt socker får vara utländskt (räknas inte till 10 % utländsk råvara) men övrigt socker ska vara inhemskt. Kryddor, nötter eller annan smaksättning ska vara naturlig, inte innehålla tillsatser, men kan vara utländsk om de utgör maximalt 10 % av mängden råvara.

Produkter som används som ingrediens i tävlingsprodukter, till exempel ost i korv, ska uppfylla tävlingens kriterier på ursprung och hantverksmässig produktion.

Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåtet. Ange gärna vilket träslag som används vid rökningen i de klasser det är aktuellt.

Mekanisering och bearbetning

Mathantverkare arbetar hantverksmässigt. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. En mathantverkare använder inte datorer för att övervaka sin produktionskedja utan använder sin kunskap och erfarenhet i hantverksmässig tillverkning. Däremot kan mindre datorer sitta i rökskåp, ugnar eller dylikt, men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

Undantag tillsatser

Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling och dessa är inte tillåtna i tävlingen. Med tillsatser menas främst ämnen som tilldelats E-nummer och som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, se www.slv.se, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna förändrar produktens naturliga egenskaper. Observera att vissa sammansatta ingredienser kan i sig innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar och mixer.

För närvarande gör vi undantag för några tillsatser, till exempel sådana som redan ingår i råvaran, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper, se information under respektive branschrubrik. 

Hantverksmässig produktion

För att delta i tävlingen ska minst 50 % av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) uppfylla tävlingens regelverk och därmed kriterierna för Eldrimners certifiering. Klassen Innovativt Mathantverk är undantagen från denna regel. 

Genomförande

Varje företag får tävla med ett eller två bidrag per klass, se information under respektive branschrubrik. Maximalt 30 bidrag får tävla i varje klass. Skulle antalet anmälda produkter överstiga 30 tas de in utifrån anmälningsdatum.

Det krävs minst fem anmälda bidrag per klass för att klassen ska genomföras i tävlingen. Om antalet anmälda är för få kan i vissa fall klasser komma att slås ihop. Detta meddelas i så fall berörda företag när sista anmälningsdag passerat. I sådana fall får en producent tävla med mer än två produkter i klassen, men bara om minst tre olika producenter deltar i klassen. Klassen bedöms även om antalet bidrag förändrats till tävlingsstart, t ex till följd av att produkter inte lämnats in. 

Tävlingsbidrag bedöms så som de lämnas in om inte annat anges i klassens definition. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om önskemålen tas i beaktande eller ej. Tävlande produkter ska uppfylla svenska Livsmedelsverkets föreskrifter.

Läs om anmälningsavgift och betalningsvillkor under ANMÄLAN.

 

SM i Mathantverk

  • Datum: Höst 2024
  • Plats: Meddelas senare
  • Anmälan öppnar 1 juni

Kontaktperson

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB