Tävlingsregler

Svenska Mästerskapen i Mathantverk

Tävlingsregler 2024

Deltagande

Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk välkomnar livsmedelsföretag från hela Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt i linje med Eldrimners definition av mathantverk.

  • Företaget ska vara en registrerad eller godkänd livsmedelsanläggning. 
  • Företagaren ansvarar för att uppfylla gällande lagstiftning.   
  • Tävlande produkter ska finnas ute till allmän försäljning och uppfylla tävlingens regelverk kring råvaror och hantverksmässig produktion. 
  • Minst 50 % av företagets totala produktion ska uppfylla tävlingens regelverk kring råvaror och hantverksmässig produktion. Detta beräknas antingen i volym eller i antal produktartiklar. Klassen Innovativt Mathantverk är undantagen från denna regel. 

Krav på råvaror

De huvudsakliga råvarorna i tävlande produkter rekommenderas vara lokala och måste vara inhemska. 

Upp till 10 % utländsk råvara accepteras, dock får huvudråvaran inte bestå av utländsk råvara. Andelen utländsk råvara beräknas utifrån totala mängden råvaror. För fisk, se undantag från denna regel på sidan Klasser och branschspecifika regler.

Ekologiskt socker får vara utländskt medan konventionellt socker måste vara inhemskt. Används ekologiskt socker behöver det inte räknas med i begränsningen max 10 % utländsk råvara.

Salt behöver inte räknas med i begränsningen max 10 % utländsk råvara.

Smaksättningar som kryddor, örter, nötter med mera ska vara naturliga och inte innehålla tillsatser. Utländska smaksättningar tillsammas med övriga utländska ingredienser får utgöra max 10 % av mängden råvara. 

Produkter som används som ingrediens i tävlingsprodukter, till exempel ost som smaksättare i korv, ska i sin tur uppfylla tävlingens regelverk genom att vara inhemsk och hantverksmässigt producerad. 

Tillsatser och aromer

I linje med Eldrimners defintion av mathantverk är i grunden livsmedelstillsatser inte tillåtna i tävlingen. Med tillsatser avses ämnen som tilldelats E-nummer och som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, se www.slv.se. Var uppmärksam på att vissa sammansatta ingredienser i sig kan innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar. 

För några få tillsatser finns undantag som gör att de är accepterade i tävlingen. Till exempel sådana som redan ingår i råvaran, är allmänt förekommande eller är nödvändiga för produktens framställning eller egenskaper. Se information under sidan Klasser och branschspecifika regler om någon tillsats är tillåten i respektive klass. Obeservera att undantagen för tillsatser kan ändras från år till år. 

Syntetiskt framställda aromer är inte tillåtna i tävlingen. Används andra aromer är det deltagande företags ansvar att kunna visa på att aromen är naturlig. Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök är inte tillåtna, oavsett om de är syntetiska eller naturliga. Det ska finnas en glödrök på plats, friktionsrök är tillåtet. 

Vissa enzymer är inte tillåtna i tävlingen. Se information under sidan Klasser och branschspecifika regler vilka enzymer som är tillåtna eller ej i respektive bransch.  

Hantverksmässig produktion

Produkterna som deltar i tävling ska vara hantverksmässigt framställda, vilket innebär en varsam förädling i liten skala med kännetecknet är att mathantverkarens hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Det innebär till exempel att en mathantverkare inte använder datorer för att övervaka sin produktionskedja utan nyttjar sin kunskap och erfarenhet. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. Mindre datorer som sitter i rökskåp, ugnar eller dylikt, godtas men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

Genomförande

För att delta i tävlingen måste komplett anmälan skickas in senast sista anmälningsdag via anmälningsformuläret. Anmälan efter sista anmälingsdag är inte möjligt. 

Varje företag får tävla med en eller två produkter per klass. För klasser med begränsning till max en produkt anges det vid klassbeskrivningen, se Klasser och branschspecifika regler. Tävlingen har en begränsning på maximalt 30 tävlingsbidrag per klass. Om antalet anmälda produkter överstiger 30 bidrag tas produkter med till tävlingen utifrån tidigaste anmälningsdatum. 

För att en klass ska genomföras krävs minst fem anmälda bidrag vid sista anmälningsdag. Om antalet anmälda är för få ställs klassen in eller i vissa fall så kan klasser slås ihop. Tävlingsledningen avgör vilka klasser som är lämpliga att slå samman. För att genomföra en sammanslagning ska minst tre olika producenter ha bidrag med i klassen. Blir klasser inställda eller sammanslagna meddelas berörda företag så snart som möjligt efter sista anmälningsdag. Om klasser slås ihop på ett sådant sätt att en producent får fler än två produkter i den sammanslagna klassen kan alla produkter delta. Alla klasser som har tillräckligt många anmälningar vid sista anmläningsdag kommer genomföras även om antalet bidrag förändrats till tävlingsstart, till exempel som följd av att produkter inte lämnas in. 

Tävlingsbidrag bedöms i det skick de lämnas in till tävlingen om inte annat anges i klassbeskrivningen, se Klasser och branschspecifika regler. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om önskemålen kan tas i beaktande eller ej. 

Läs om anmälningsavgift och betalningsvillkor under ANMÄLAN.

SM i Mathantverk

Kontaktperson

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB