Anmälan

Svenska Mästerskapen i Mathantverk

Villkor

Anmälan till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk öppnar preliminärt 1 juni. Sista anmälningsdag är 15 augusti. 

För att delta i tävlingen måste komplett anmälan skickas in senast sista anmälningsdag via avsett anmälningsformulär. Anmälan efter sista anmälningsdag är inte möjligt. För att anmälan ska vara komplett ska den per anmäld produkt innehålla produktnamn, ingrediensförteckning och eventuell ytterligare obligatorisk information beroende på klass. 

Anmälningsavgiften är 300 kr exklusive moms per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnas in till tävlingen. Faktura på anmälningsavgiften skickas ut med post efter tävlingen till den adress som angavs i anmälan. 

Anmälan skickas in av det företag som tillverkar produkten. I de fall där flera företag medverkar i tillverkningen ska en gemensam anmälan göras. Detta är inte möjligt i anmälningsformuläret utan kontakta i så fall tävlingsledningen innan sista anmälningsdag för att göra en gemensam anmälan. Tävlingsledningen gör en individuell bedömning av produktionsprocessen och vilka som kan stå med i en gemensam tävlingsanmälan.

Uppgifter

I anmälan ska alla ingredienser som använts för framställande av produkten anges. Samtliga ingående kryddor och örter måste anges.  Ingrediensförteckningen ska vara i fallande ordning i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

Ingredienserna angivna i anmälan måste vara identiska med den produkt som lämnas in till tävlingen och som finns ute till allmän försäljning. Uppdagas felaktigheter kan produkten diskvalificeras. Skulle någon förändring göras i ingredienserna efter anmälan måste tävlingsledningen meddelas.

Bekräftelse på deltagande

Inskickad anmälan granskas manuellt efter sista anmälningsdag. Finns oklarheter kring anmälda produkter kontaktas företaget av tävlingsledningen. Bekräftelse på deltagande skickas ut med e-post cirka tre veckor innan tävlingen och visar vilka av företagets anmälda produkter som har godkänts att delta i tävlingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen om du inte fått denna bekräftelse. Kolla även i din skräppost!

En deltagarlista med alla företag som har produkter med i tävlingen publiceras på eldrimner.com cirka tre veckor före tävlingen. 

SM i Mathantverk

  • Datum: 19-20 september
  • Plats: Växjö konserthus
  • Anmälan öppen 1 juni - 15 augusti

Kontaktpersoner

Catrin Heikefelt

010-225 32 32
catrin@eldrimner.com

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Svar på vanliga frågor om anmälan 

F: Jag är osäker på vilken tävlingsklass jag ska anmälan min produkt i?
S: Anmäl din produkt i den klass du tror är rätt. Vi går igenom alla anmälningar efter sista anmälningsdag. Om vi har frågor om någon produkt eller den hamnat i fel klass så kontaktar vi dig och flyttar vi den till rätt klass.

F: Jag vill ändra eller lägga till information om en redan anmäld produkt/företag, hur gör jag?
S: Skicka ett mejl med information om vad du vill ändra och vilken produkt/företag det gäller till catrin@eldrimner.com.

F: Jag har redan gjort en anmälan och vill nu anmäla flera produkter. Anmälningsformuläret tillåter bara en anmälan per företag, hur gör jag? 
S: Mejla catrin@eldrimner.com klass, produktnamn, ingrediensförteckning, försäljningsställe, för den/de produkter du vill lägga till. Vi lägger till produkten manuellt och du får en bekräftelse för alla dina anmälda produkter när sista anmälningsdatum passerat.

F: Jag vill anmäla min produkt i klassen innovativt mathantverk men är osäker på om den platsar där.
S: Du kan anmäla din produkt i den klassen om du som producent bedömer att produkten är innovativ i någon bemärkelse utifrån klassbeskrivninge. Den ska inte heller kunna tävla i någon annan klass samt i övrigt uppfylla kriterierna för tävlingen. I anmälan ombeds du beskriva produktens innovativa egenskaper. Vi går igenom alla anmälningar innan tävlingen och kontaktar dig om vi har några frågor.

F: Jag har anmält en produkt som jag nu vill avanmäla, hur gör jag?
S: Skicka information om vilken produkt du vill avanmäla till catrin@eldrimner.com. Du kommer inte att faktureras för den avanmälda produkten. 

F: Hur löser jag transporten av mina produkter som är kylvaror?
S: Om du inte har möjlighet att skicka med transportör så finns möjlighet att antingen samordna med annan tävlande, eller ta hjälp av någon annan aktör i din region som meddelat att de kan hjälpa till med samordning av produkttransport. Du hittar de som anmält att de kan hjälpa till under rubriken ”märkning och inlämning”. Cirka tre veckor innan tävlingen publiceras en deltagarlista på Eldrimners hemsida, där du kan se om någon kollega i närheten av dig ska vara med i tävlingen och underöka möjligheten att samordna er produktförsändelse.

F: Jag har inte fått någon faktura. Har jag missat den?
S: Du har troligen inte missat den, faktura på anmälningsavgiften skickas ut efter tävlingen till den adress som angavs i anmälan. 

För övriga frågor gällande anmälan mejla till info@eldrimner.com eller ring 010-225 32 01.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB