Så går tävlingen till

Praktisk information

Den här informationen uppdateras inför 2024 års tävling. All information publiceras i samband med att anmälan öppnar 1 juni. 

2023
Märkning & inlämning 

Varje tävlingsprodukt ska lämnas in i ett exemplar för juryn att bedöma.

Hela produkter ska lämnas in *) undantag för stora ostar och stora charkuteriprodukter, se nedan. Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning ska kunna ske. Jurygruppen består av fyra personer som behöver ett ordentligt smakprov var.

*) För stora ostar gäller följande:

Ostar 2–4 kg – en halv ost lämnas in (blir 1–2 kg att bedöma)
Ostar över 4 kg – en kvarts ost lämnas in (blir > 1 kg att bedöma)

*) För stora charkprodukter gäller följande:

För stora charkuteriprodukter upp till ca 2 kg lämnas en hel produkt in. För större produkter kan en bit på minst 2 kg lämnas in. Biten behöver då omfatta både mitten av produktens kärna och en ände med ytan däremellan intakt för rättvisande bedömning. För lufttorkat kött på ben bör en hel produkt lämnas in för rättvisande bedömning. Tävlande kan även välja att ta ut en bit om ca 2 kg där även del av produktens kärna ingår. Ange "torkad på ben" vid inlämningen. 

Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska medfölja tävlingsprodukten. Lägg förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass. 

Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, vid frågor som rör inlämningen av produkter.

Produkterna bedöms i det skick de anländer. Ingen utlämning av provsmakade produkter kommer att ske, Eldrimner förfogar över dessa efter bedömningen.

Produktinlämning

Alternativ 1: Inlämning på plats

Viktigt: Tävlingsprodukterna lämnas in på anvisad plats. Produkter som anländer för sent hinner inte bli registrerade för bedömning i tävlingen. Kontakta tävlingsledningen i förväg om tiderna för inlämning inte fungerar för dig.

Alternativ 2: Skicka i förväg

Du kan skicka produkterna i förväg. Leverans och annan nödvändig information för detta publiceras här och finns i den bekräftelse som skickas efter sista anmälningsdag.

Viktigt: Försändelserna måste skickas så att de körs ut till adressen (under kontorstid kl. 8.30–17.00). Tävlingsledningen har inte möjlighet att hämta ut försändelser på utlämningsställen.

Märk försändelse med kylvaror tydligt med ”KYLA”.

Tänk på att vara ute i god tid och meddela tävlingsledningen med e-post om du skickar produkter.

Tänk också på möjligheten att hjälpas åt med transport av produkter tävlingsdeltagare emellan. Deltagarlista publiceras på Eldrimners hemsida cirka tre veckor före tävlingen, där kan du se om någon annan från din region ska vara med i tävlingen.

Produkter som anländer för sent hinner inte bli registrerade för bedömning i tävlingen. Kontakta tävlingsledningen i förväg om tiderna för inlämning inte fungerar för dig.

Tänk på möjligheten att hjälpas åt med transport av produkter tävlingsdeltagare emellan. Lista över deltagare publiceras efter sista anmälningsdag här på sidan. Där kan du se om någon annan från din region ska vara med i tävlingen.

Jurybedömningar

Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare tre medlemmar. Jurygruppernas medlemmar varierar från år till år och består av såväl mathantverksexperter som lekmän. 

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. 

Vid bedömningen poängsätts varje produkt med upp till maximalt 20 poäng. Guld-, silver- och bronsmedalj delas ut enligt fastställd poängskala.

Den produkt med högst poäng i respektive klass tilldelas utmärkelsen Bäst i klassen. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. 

Länk till bedömningskriterier och juryns mall för bedömning nedan. Juryns beslut kan inte överklagas.

 
 

Vinnare & prisutdelning

Medaljörerna i varje klass presenteras vid prisutdelningen. Prisutdelningen livesänds även via Eldrimners YouTube-kanal för den som inte kan delta på plats. Prisutdelningen följs av en middag på Åhaga restaurang kreerad av Martin Thom, Åhaga och Patrik Sewerin, ambassadör för Smaka på Västsverige.

OBS! Middagen kräver separat anmälan till info@eldrimner.com.

Vinnaren av utmärkelsen Bäst i klassen i varje klass tilldelas diplom, medalj samt medaljklistermärken utifrån uppnådd poängnivå att sätta på produkten. Guld-, silver- och bronsmedaljer utses utifrån en fast poängskala och tilldelas diplom och medaljklistermärken att sätta på produkterna. Medaljörer får också tillgång till digitala medaljklistermärken för användning vid marknadsföring av produkten. Diplom skickas ut med post veckan efter tävlingen. Är du inte på plats skickas även medaljklisternmärkena ut med post.

Resultatlista med medaljörerna i varje klass publiceras på Eldrimners hemsida och Facebooksida direkt efter prisutdelningen. Poäng och skriftligt omdöme för varje enskild produkt som tävlat skickas ut med e-post inom tre veckor efter tävlingen. 

Återkopplingsträff "Så bedömdes produkterna" & smakmingel

Efter prisutdelningen hålls branschvisa träffar om hur produkterna bedömdes. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter. Träffarna genomförs på plats. De provade produkterna dukas upp vid träffen så att tävlingsdeltagare har möjlighet att se och prova varandras produkter. Återkopplingsträffen är för tävlingsdeltagare och kräver ingen föranmälan.

Efter återkopplingsträffarna finns produkterna kvar i lokalerna för att tävlingsdeltagare och andra ska kunna mötas och lära känna varandras produkter, även över branschgränserna. Vill du vara säker på att kunna erbjuda smakprov vid detta tillfälle så överväg att ta med dig ett extra exemplar av din produkt till detta, om provningsexemplaret från tävlingen skulle tagit slut. Smakminglet är öppet för alla och kräver ingen anmälan.

Eldrimners tävlingsråd

Tävlingsrådet består av tävlingsdeltagare och juryordförande, med alla branscher i tävlingen representerade. Rådet sammanträder en gång om året tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen.

SM i Mathantverk

  • Datum: Höst 2024
  • Plats: Meddelas senare
  • Anmälan öppnar 1 juni

Kontaktperson

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB