Så går tävlingen till

Praktisk information

Märkning & inlämning 

Varje tävlingsprodukt ska lämnas in i ett exemplar för juryn att bedöma.

Hela produkter ska lämnas in *) undantag för stora ostar och stora charkuteriprodukter, se nedan. Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning ska kunna ske. Jurygruppen består av fyra personer som behöver ett ordentligt smakprov var.

*) För stora ostar gäller följande:

Ostar 2–4 kg – en halv ost lämnas in (blir 1–2 kg att bedöma)
Ostar över 4 kg – en kvarts ost lämnas in (blir > 1 kg att bedöma)

*) För stora charkprodukter gäller följande:

För stora charkuteriprodukter upp till ca 2 kg lämnas en hel produkt in. För större produkter kan en bit på minst 2 kg lämnas in. Biten behöver då omfatta både mitten av produktens kärna och en ände med ytan däremellan intakt för rättvisande bedömning. För lufttorkat kött på ben bör en hel produkt lämnas in för rättvisande bedömning. Tävlande kan även välja att ta ut en bit om ca 2 kg där även del av produktens kärna ingår. Ange "torkad på ben" vid inlämningen. 

Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska medfölja tävlingsprodukten. Lägg förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass. 

Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, vid frågor som rör inlämningen av produkter.

Produkterna bedöms i det skick de anländer. Ingen utlämning av provsmakade produkter kommer att ske, Eldrimner förfogar över dessa efter bedömningen.

PRODUKTINLÄMNING

Tävlingsprodukterna lämnas in vid SM-bordet vid varuintaget på Åhaga under dessa tider (obs! preliminära tider, se bekräftelse på deltagande som skickas ut i september för exakt tid). 

Måndag 16 oktober kl. 17.00–19.00
Tisdag 17 oktober kl. 08.30–10.00

Produkter kan även skickas i förväg med bud, post eller speditionsföretag så de levereras direkt till Åhaga veckan innan arrangemanget. Försändelserna måste skickas så att de körs ut till slutdestinationen (under kontorstid kl. 8.30–17.00). Tävlingsledningen har inte möjlighet att hämta ut paket på utlämningsställen. Var noga med att tydligt märka kylvaror. Tänk på att vara ute i god tid och meddela tävlingsledningen med e-post om du skickar produkter. Leveransadress meddelas i bekräftelsen på deltagande som skickas ut i september.

Produkter som anländer för sent hinner inte bli registrerade för bedömning i tävlingen. Kontakta tävlingsledningen i förväg om tiderna för inlämning inte fungerar för dig.

Tänk på möjligheten att hjälpas åt med transport av produkter tävlingsdeltagare emellan. Lista över deltagare publiceras efter sista anmälningsdag här på sidan. Där kan du se om någon annan från din region ska vara med i tävlingen.

Vissa regionala mataktörer kan hjälpa till med samordning av transporter eller tipsa om andra i regionen som ska skicka produkter till tävlingen. En lista över dem som anmält att de kan hjälpa till publiceras här i september. 

Jurybedömningar

Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare tre medlemmar. Jurygruppernas medlemmar varierar från år till år och består av såväl mathantverksexperter som lekmän. 

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. 

Vid bedömningen poängsätts varje produkt med upp till maximalt 20 poäng. Guld-, silver- och bronsmedalj delas ut enligt fastställd poängskala.

Den produkt med högst poäng i respektive klass tilldelas utmärkelsen Bäst i klassen. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. 

Länk till bedömningskriterier och juryns mall för bedömning nedan. Juryns beslut kan inte överklagas.

 
 

Vinnare & prisutdelning

Vinnaren i varje klass "Bäst i klassen" tilldelas diplom, medalj samt medaljklistermärken utifrån poängnivå att sätta på produkten. Guld-, silver-, och bronsvinnare utses utifrån en fast skala och tilldelas diplom och medaljklistermärken. Pristagare får även tillgång till digitala medaljklistermärken för användning vid marknadsföring av produkten. Dessa laddas ner via Eldrimners hemsida efter tävlingen. Information om hur medaljklisermärkena får användas finns på eldrimner.com.

Diplom skickas ut med post veckan efter tävlingen. Är du inte på plats skickas även medaljklistermärkena ut med post.

Prisutdelning hålls på Åhaga på kvällen den 18 oktober och kommer att sändas live för den som inte har möjlighet att delta på plats. I anslutning till prisutdelningen blir det givetvis festmiddag! Mer information om den publiceras framöver. Tävlingen anordnas i år i samband med Särimner. Kom ihåg att deltagande i Särimner kräver separat anmälan, mer information hittar du här.

Bedömningsresultat

En resultatlista med alla pristagare publiceras på Eldrimners hemsida och Facebooksida direkt efter prisutdelningen. Alla tävlingsdeltagare får den fullständiga bedömningen, med både poäng och skriftliga omdömen för varje tävlingsprodukt, skickad till sig inom tre veckor efter tävlingen. 

Återkopplingsträff "Så bedömdes produkterna" & smakmingel

På förmiddagen den 19 oktober hålls branschvisa träffar om hur produkterna bedömdes. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter. Träffarna genomförs på plats. De provade produkterna dukas upp vid träffen så att tävlingsdeltagare har möjlighet att se och prova varandras produkter. Återkopplingsträffen är för tävlingsdeltagare och kräver ingen föranmälan.

Efter återkopplingsträffarna från ca kl.11.00-11.30 finns produkterna kvar i lokalerna för att tävlingsdeltagare och andra ska kunna mötas och lära känna varandras produkter, även över branschgränserna. Vill du vara säker på att kunna erbjuda smakprov vid detta tillfälle så överväg att ta med dig ett extra exemplar av din produkt till detta, om proveningsexemplaret från tävlingen skulle tagit slut. Smakminglet är öppet för alla och kräver ingen anmälan.

Eldrimners tävlingsråd

Tävlingsrådet består av tävlingsdeltagare och juryordförande, med alla branscher i tävlingen representerade. Rådet sammanträder en gång om året tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen.

Öppna SM i Mathantverk

  •  17-19 oktober, 2023
  •  Åhaga, Borås
  • Anmälan är stängd

Kontaktperson

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB