Livsmedelsstrategin som stöd för mathantverket

Livsmedelsstrategin som stöd för mathantverket

I början av sommaren antog riksdagen den nya livsmedelsstrategi
som ska vara grund för hur Sveriges långsiktiga livsmedelspolitik utformas.
I strategin finns mathantverket med som en del i att bredda
svensk livsmedelsindustri med småskalig och hantverksmässig produktion,
men också för att locka besökare och skapa exportprodukter.
På detta seminarium diskuteras hur mathantverket kan dra nytta
av den nya strategin och hur vi tillsammans kan arbeta för att nå
Eldrimners vision om att antalet mathantverkare ska öka till 10 000.

Medverkande i diskussionstatssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, Kristina Yngwe vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Anders Lunneryd Ekologiska lantbrukarna, Gunnar Rundgren författare, bonde och konsult, Sébastien Boudet Brödpassion, Christiane Edberg Cum Pane, Tor Norrman Skärvångens Bymejeri och Bodil Cornell verksamhetschef Eldrimner.

Moderator Marianne Wanger

Særimner 2017

  •  Diskussion
  •  25 oktober
  •  13.30 - 15.00
  •  Grytan
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB