Varumärke med
hållbarhet som ledstjärna

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken som identifierar produkter eller tjänster. Det varumärket uttrycker och det man verkligen gör ska stämma överens för att bli trovärdigt.

Ida Asp är företagsutvecklaren som tackar ja så mycket hon någonsin kan, vilket har lett henne till att utan politisk erfarenhet bli 1:e vice ordförande i Östersunds kommunfullmäktige och ordförande för Jämtlands Räddningstjänstförbund med 550 personer anställda. Tillsammans med Joel Svedlund, fiskarsonen som blev civilingenjör med produktutveckling och hållbarhet som expertområde, gav hon en inspirerande och tankeväckande föreläsning om hållbarhet och hur man ska tänka och kommunicera kring sitt varumärke.

Vad är din drivkraft?

Mathantverkarna på seminariet fick fundera kring vad som är deras drivkraft, och hur detta omsätts i konkreta resultat. Mathantverksbranschen har kommit ovanligt långt när det gäller hållbarhetstänk, men som småföretagare kanske många inte har kommit lika långt i sin medvetenhet kring hur man kommunicerar vad man faktiskt gör och i förlängningen varför det är intressant för konsumenten.

Hållbarhet är ett begrepp som slog igenom 1987 med FN-rapporten Brundtlandrapporten. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Kort sagt betyder hållbarhet att vi ska ta hand om vår värld, spara och ta vara på våra resurser så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Ekonomin är beroende av samhället som i sin tur är beroende av miljön.

Just nu ökar människors medvetenhet väldigt mycket inför de stora miljöutmaningar som vi står inför, inte minst klimathotet och utarmningen av biologiska arter. Inom hållbarhetsforskningen talar man om ”resurstratten” – att handlingsutrymmet minskar på grund av minskade resurser och att efterfrågan ökar.  Det är bråttom att vända trenden.

Välja rätt verktyg

Stora multinationella företag inser att det är bra för affärerna att bry sig om miljön. Ekologiska och Fair Trade-märkta produkter blir allt lättare att hitta i takt med att konsumenternas efterfrågan ökar.

Som liten företagare gäller det att kunna urskilja vad som är ens egen nyckel i det stora systemet. Där gäller det att identifiera sin egen drivkraft, styrkor och svagheter.

Det finns en rad olika verktyg i form av certifieringar, men man kanske inte behöver betala för själva certifieringen när man gör allt som den står för, om man framgångsrikt lyckas kommunicera detta till sina potentiella kunder.

Att välja ut det som är viktigt för en själv, och identifiera det som man faktiskt redan gör och lyfta fram det i tydliga exempel är något som både Ida Asp och Joel Svedlund tipsar om.

Kommunikation är a och o. Var tydliga mot kunden. Små detaljer är viktiga. Fundera igenom VAD och HUR man kommunicerar till sina kunder.

Slutligen – det är alltid viktigt att tänka framåt. Konkreta tips:

  1. Starta idag – ställ frågor, hitta ER väg och var envisa
  2. Följ flödet – prenumerera på nyhetsbrev, delta i seminarier och utnyttja nätverk som ni har – se Eldrimner som en kunskapsbank!
  3. Bygg kunskap i företaget – Ta in extern hjälp om ni behöver det och utbilda er!

Text: Anna Backlund

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB