Yoga i vardagen
för bättre arbetsmiljö

Malin Burns från Yogaskolan i Östersund presenterade exempel på yoga som kan användas i mathantverkarnas vardag för attminska stress, förbättra kroppsmedvetandet och bidra till bättre arbetsmiljö.

Yoga kan förbättra arbetsmiljön genom ökad närvaro, lugnare förhållningssätt, mer eftertanke och även styrka vid tunga lyft och monotona arbetsmoment. Under seminariet fick vi prova yoga i form av andning, fysiska övningar och koordination mellan andning och fysiska övningar.

Andningens roll är central inom yoga. Ett lugnt och mjukt andetag lugnar, vilket gör det omöjligt att vara stressad. Genom att stanna till några korta stunder i vardagen och upprepa ett medvetet lugnt och mjukt andetag går det att sänka stressnivån. Ett lugnt och mjukt andetag vid flera tillfällen under dagen får oss agera med eftertankte istället för att bara reagera.  Det leder i sin tur till att vi mår bättre och tar klokare beslut.

Genom att bli mer medveten om de vanemönster man har under en arbetsdag kan man genom eftertanke justera och kompensera rörelser och arbetsställningar i vardagen vilket gör att nya vanemönster kan skapas.

Fundera på hur du står, sitter och bär genom att ställa frågan: Hur använder jag kroppen i mitt arbete? Utifrån svaret kan du välja arbetssätt som är skonsamma för kroppen och som belastar kroppen på ett bra sätt. Yoga kan till exempel användas för att förbättra rygghälsa. Yogan ger bättre kontakt mellan övre och nedre delen av kroppen samt balans mellan kroppens framsida och baksida.

När andning och rörelse kombineras i yoga är principen att andas in och öppna upp kroppen genom en bakåtböjning, till exempel genom att lyfta armarna över huvudet. På utandning viks kroppen ihop genom en framåtböjning, till exempel genom att sänka armarna igen. I yoga är det alltid viktigt att kompensera bakåtböjningar med framåtböjningar och tvärt om.

Generellt kan man säga att bakåtböjningar aktiverar kroppen medan framåtböjningar hjälper till med avslappning. I ett tungt lyft kan andningen användas för att stärka kroppen så att benen arbetar och ryggen får avlastning genom att lyfta på en utandning så att magen sugs in och ger ryggen stöd under lyftet.

Text: Magnus Lanner

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB