Vem äger mathantverket

Paneldebatt med:Christiane Edberg, Cum pane ekologisk bakverkstad,Tor Norrman, Skärvångens bymejeri, Ulrika Brydling, kock inom hållbar måltid, Mats-Eric Nilsson, chefredaktör Hunger, Patricia Wiklund, Invenire, Magnus Gröntoft, före detta projektledare Ny Nordisk Mat, Bodil Cornell, Eldrimner.

Moderator: Marianne Wanger

När vi skapade begreppet mathantverk fick vi ha det i fred, nu vill alla stora livsmedelsföretag och matkedjor marknadsföra sina produkter som mathantverk, sade Bodil Cornell  i inledningen.

Varför?  Och hur ska vi försvara mathantverkets egentliga värden?

Det är självklart att industrin nu har kidnappat mathantverket och de begrepp och som visualiserar det, menade flera av debattörerna, bland annat Mats-Eric Nilsson, som gav en bakgrund.

När industrin växte fram, sågs det som något positivt att varje produkt blev exakt lika hela tiden. Fabrikslimpan blev finare än den hembakta. Nu har trenden vänt. För några år sedan dök mystiska produkter från industrin upp med epitet som ”mormors” och ”mammas”. Nu har industrin ”klätt ner sig” ytterligare. Man visar händer och i t ex Pågens reklam är det mjöl på fingrarna.

Men jag har varit där på besök och det finns ingen möjlighet att få mjöl på fingrarna i deras fabriker!

Christiane Edberg menade att konsumenterna kan förstå att Cumpanes bröd och Pågens skiljer sig, men den stora konkurrensen kommer från mindre bagerier som bakar av färdiga degmixer.

Magnus Gröntoft tyckte att man måste försöka lyfta fram vad som skiljer ut mathantverket:

Det har ett medialt värde som industrin idag saknar. Därför tar den mathantverkets bilder.

Patricia Wiklund, Invenire, menade att konkurrensen kan vara bra:

Då måste ni ta nya steg och visa att ni är bättre!  Ni måste kommunicera ert mervärde!

Flera av de övriga debattdeltagarna uttryckte att det är en svår och ojämn konkurrens. Särskllt så länge priset är avgörande för många konsumenter och industrin dessutom har nästan obegränsade reklamresurser. Mats-Eric sade att problemet är att begreppen kidnappats på så tidigt stadium och Tor Norrman sade:

Vi har lyckats bra med att utbilda folk till att bli utmärkta mathantverkare, men inte alls haft resurser att marknadsföra och förklara begreppet!

Bodil tog upp Eldrimners certifiering och tryckte på att man inom näringen måste kontrollera sig själva:

Men vi har inte de muskler vi skulle behöva!

Ulrika Brydling öste lovord över Eldrimners certifiering och tog upp värdet av SM-medaljerna i marknadsföringen:

Fler än ni tror känner till och gillar produkter med den märkningen. Folk uppfattar att den står för kvalitet.

Patricia höll med om att certifieringen är viktig, men att det gäller att få varje individ intresserad:

Först kommer känslan, sedan fakta.

Magnus beskrev hur man i Finland lyckats få direktkontakt med kunderna via Facebook.

Tor hakade på detta med betydelsen av de individuella kontakterna:

Jag pratar hela tiden med folk. Det finns knappast en jämtlänning som inte vet vad mathantverk är! Nu åker folk runt om i världen med våra produkter!

En av deltagarna utanför panelen undrade om det inte var dags att utbilda handeln så att mathantverket lyfts  i butikerna. Tor och flera med honom menade att den bästa vägen är att mathantverkarna själva utbildar sina kunder.

Stephane Lombard på Eldrimner föreslog att man bör verka för att Sverige följer Frankrikes exempel och lagstiftar för att skydda mathantverket. Robert Schweiz var inne på samma linje:

I Frankrike är man skickliga på att skydda varunamn! Här kan vem som helst stjäla ord som exempelvis ”fäbod”.

En dansk deltagare undrade hur ett mathantverksföretag kan växa utan att tappa sin ideologi.

Skärvången har växt, sade Tor. Vi har tre ystningsgrytor i stället för en och vi skapar jobb åt fler i bygden. Men själva tillvägagångssättet – ideologin bakom produktionen är densamma.

Vi har nu två bagerier och flera säljställen per bageri, sade Christiane. Genom hantverket skapar vi både gedigna produkter och sysselsättning. Vinstmaximering är inte det viktiga.

Det är viktigt däremot att förstå att man inte kan skapa mathantverk med industriella metoder där enskilda medarbetare inte vet något om helheten, sade Bodil.

Många, bland annat Magnus, tog upp betydelsen av ett kreativt samarbete:

Vi ska förvalta våra värden men inte hamna i konflikt med storföretagen. Det är de stora matföretagen som har problem, därför stjäl de våra värdeord!

Text: Inez Backlund

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB