Mathantverkets plats i
regeringens livsmedelsstrategi

Debattens deltagare:

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Stig Orustfjord, generaldirektör, Livsmedelsverket
Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket
Jöran Hägglund, landshövding Jämtlands län
Ulrika Brydling, kock inom ”Hållbar måltid”
Sebastien Boudet, ”den franske surdegsbagaren”
Åke Karlsson, mathantverkare, Krokeks gård
Lars Hansson, mathantverkare, Bjärhus gårdsbutik
Bodil Cornell, verksamhetsledare, Eldrimner

Moderator: Marianne Wanger

– Mathantverket har en självklar roll i den kommande livsmedelsstrategin, sade Sven-Erik Bucht. Mathantverket i kombination med jordbruk och turism är viktiga näringar på landsbygden.

Han framhöll att han ser potentialen i Eldrimners vision om 10 000 mathantverkare i Sverige. Vidare berättade han om sin ”dialogresa” till olika orter i Sverige och att han fortfarande var öppen för inspel om mathantverket . Våren 2016 kommer livsmedelsstrategin i form av en proposition från regeringen.

De övriga deltagarna var också ense om att mathantverket måste ha en framskjuten plats i den kommande livsmedelsstrategin:

– Det är spjutspetsen, framhöll Bodil Cornell.

– Men med sin mångfald av smaker och av företag också byggstenar, sade Ulrika Brydling.

Sven-Erik Bucht tog upp tre ledord som han och regeringen anser vara viktiga:

Jobb, genuina produkter och export.

Flera av de övriga hängde genast på:

– Vi borde exportera kvalitetsprodukter inte bara grisöron och svansar, sade Stig Orustfjord. Mathantverkarna borde få stöd i att exportera sina produkter!

– Export, ja visst, men först måste vi täcka den svenska marknaden, framhöll Åke Karlsson.

Lars Hansson tog upp betydelsen av en fungerande logistik för att få ut mathantverket och Sebastien Boudet höll med:

– Självklart ska de fina mathantverksprodukterna in på Hötorget! Och det viktiga är att vi tar till vara och bygger vidare på våra helt unika råvaror. Den jordmån vi har, gör att vi till exempel kan få fram ett helt utsökt mjöl – det är viktigare än fina förpackningar!

En representant för Hushållningssällskapet tyckte att debatten utgick för mycket från en urban norm:         

– Det kanske är bättre att satsa på besöksnäringen och få folk hit till våra mathantverkare än att exportera produkterna utomlands. Vi måste fokusera på landsbygdsutveckling i första hand!

Sven-Erik Bucht sade då att han tycker att allt, både export till storstäderna och satsning på landsbygdturism är viktiga delar i det han betecknade som export:

– Jobb inom livsmedelsbranschen och mathantverket – det är landsbygdsutveckling så det stänker om det!

Ulrika Brydling berättade om hur intresserade besökarna på den restaurang hon tidigare drev i Åre, var av mathantverket:

– Nu bor och arbetar jag i Stockholm, som är ett u-land när det gäller mathantverk.

– Den lokala upphandlingen av mathantverk behöver bli bättre, sade Margareta Widell. Här i Östersund samordnar vi nu transporterna för att underlätta för de små företagen.

Landsbygdsministern menade att lagen om offentlig upphandling ställer till det:

– Men det blir en ny lag nästa år där krav på exempelvis djurhållning och miljö kommer att ställas.

Bodil Cornell berättade att Eldrimner startar en turné på temat ”Mathantverket möter offentlig gastronomi” där upphandlingssystemet lyfts. Med hänvisning till hur det franska systemet GAEC fungerar, tog hon också upp behovet av regeländringar kring hur man löser generationsskiften och hittar samarbetsformer inom jordbruket.

Samarbete och mindre krångel med byråkrati och regelverk, var ämnen för flera inlägg.

Leif Denneberg berättade att jordbruksverket och LRF har genomfört en ”förenklingsresa” för möte med landsbygdsföretagare runt om i Sverige, en undersökning om vad som upplevs som krångligt.

– Borde man inte göra tvärtom – titta på vad som är bra, sade Sebastien Boudet. Vi mathantverkare brinner för det vi gör – så är det inte med industrin! Ge oss vingar!

Jöran Hägglund tog upp att det är så olika förutsättningar för jordbruk och företagande i olika delar av landet.

– Småskaligheten här i norr kräver andra villkor, tyckte han.

Moderatorn, Marianne Wanger undrade till sist vad landsbygdsministern skulle ta med sig från debatten.

– Jag lyssnar hela tiden och är redan frälst när det gäller mathantverket, svarade han.

Text: Inez Backlund

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB