Hållbar biodling för miljö och biologisk mångfald

Honungsbin utför varje år ekosystemtjänster för miljarder och är en av de viktigaste pollinerare som finns. Samtidigt har dödligheten bland våra honungsbin ökat de senaste åren och på många håll i världen råder ett underskott av pollinatörer. Pedro Blom driver företaget Honungsbiet som erbjuder fadderskap av honungsbin, allt för att bidra till en bättre miljö samt gynna den biologiska mångfalden.

Hållbar biodling för miljö och biologisk mångfald

Honungsbin utför varje år ekosystemtjänster för miljarder och är en av de viktigaste pollinerare som finns. Samtidigt har dödligheten bland våra honungsbin ökat de senaste åren och på många håll i världen råder ett underskott av pollinatörer. Pedro Blom driver företaget Honungsbiet som erbjuder fadderskap av honungsbin, allt för att bidra till en bättre miljö samt gynna den biologiska mångfalden.

Värdet av honungen är bara en bråkdel av den pollineringstjänst som bina gör när de samlar in nektar hävdar biodlaren Pedro Blom. Bina flyger från blomma till blomma och samlar in nektar, och då överför de pollen från ståndaren på en blomma till pistillen på en annan blomma. Cirka 80 procent av alla växter i världen är beroende av denna ”sexuella tjänst” som utförs av pollinerande insekter. Två tredjedelar av allt vi äter är pollinerat av insekter. Tänk er konsekvenserna om vi skulle bli av med insekterna! Vi skulle fortfarande ha spannmål, potatis och något mer, men det blir ganska torftigt. Enligt Einstien har människorna fyra år kvar att leva om insekterna skulle försvinna från jordens yta. Samtidigt läggs mycket energi och pengar ner på att utrota skadeinsekter i jordbruket, och då dödas även de goda insekterna. I USA och andra delar av världen dominerar monokulturerna, det vill säga en enda gröda odlas på enorma arealer. Att det bara finns en enda blomma är katastrof för bina. De får ingen mat när inte den blomman så de svälter. Binas svåra situation har uppmärksammats i filmerna ”Inte bara honung” samt ”Bieffekten”.

Utifrån detta bestämde Pedro sig för att han ville skaffa bin: för att få bättre skörd i trädgården, göra något för bina och för mångfalden. Han skaffade ett par bikupor och efter ytterligare en tid bestämde han sig för att starta företaget ”Honungsbiet” som erbjuder fadderskap för bikupor. Pedro sköter allt med bikuporna och skördar sedan honungen, paketerar och levererar den till faddrarna.

Pedro vill vara snäll mot bina och ha en hållbar biodling vilket för honom är att hålla lokalt anpassade bin, ha rent vax och naturlig cellstorlek i vaxkakorna, ge naturlig mat, alltså honung och pollen samt att tillämpa så naturlig delning som möjligt av bisamhällena. Man kan odla bin på så många olika sätt, jag vill inte hävda att jag har det rätta sättet, jag berättar bara hur jag gör förklarar Pedro.

Honung, det vill jag kalla ”sommar på burk” säger Pedro och avslutar med att visa bilder för att visa att nästan vem som helst kan odla bin nästan var som helst.

Text: Viktoria Vestun

 

 

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB