Miljö och hållbarhetsarbete

Fyra mathantverkare samtalar om miljö, hållbarhet, ekologi, sammanhang och mervärden. För vissa mathantverkare är miljöarbetet en del av stommen i företaget och för andra är miljöarbetet mer dolt och inte uttalat. Miljöarbetet hos några mathantverksföretag handlar om ekologiska råvaror, medan för andra är det att kunna köpa lokala råvaror, ha smarta energilösningar eller att inte använda tillsatser.

Miljö- och hållbarhetsarbete en del av konceptet

Fyra mathantverkare samtalar om miljö, hållbarhet, ekologi, sammanhang och mervärden. För vissa mathantverkare är miljöarbetet en del av stommen i företaget och för andra är miljöarbetet mer dolt och inte uttalat. Miljöarbetet hos några mathantverksföretag handlar om ekologiska råvaror, medan för andra är det att kunna köpa lokala råvaror, ha smarta energilösningar eller att inte använda tillsatser.

Öströö Fårfarm, Brunkulla Gård, Cum Pane ekologisk bakverkstad, Café Torget. För alla är hållbarhet en självklar del av företaget och hänger nära ihop med deras sätt att se på kvalitet och goda produkter. Alla visar tydligt att det går att arbeta med miljöfrågor på olika sätt och att det inte har någon betydelse om företaget är i glesbygd eller i storstan.

Vad är hållbarhet?
Hållbarhet handlar mycket om kvalitet enligt Jeanette Karlsson på Öströö Fårfarm i Halland. Att ha ett helhetstänkande och tänka långsiktigt. Enligt Camilla Landgren på Brunkulla Gård i Jämtland är hållbarhet den enda vägen framåt.

– Ekologiskt är ju det som är det normala. Tillsatser och kemikalier är något som inte hör hemma här. Om vi förgiftar naturen, så förgiftar vi oss själva, säger hon.

Christiane Edberg på Cum Pane – Ekologisk bakverkstad i Göteborg berättar att som företagare kan de lämna positiva spår vilka blir större än vad en enskild person kan åstadkomma.

Jeanette påpekar också att inte glömma det ekonomiska benet i hållbarheten, ett företag kan inte vara hållbart om det inte tjänar pengar, då kan inte företaget fortsätta att utveckla sin verksamhet.

Christiane ser inte pengar som ett mål utan ett medel. Om det enda målet är att tjäna pengar, är personen inte mathantverkare, säger hon.

Camilla säger att det är viktigt att gå sin egen väg och inte lita på alla andras ifrågasättande.

KRAV-märkt eller inte
Öströö KRAV-certifierade sig redan 1990, men eftersom avgifterna var mycket höga och deras eget varumärke viktigare än KRAV-märket, valde de att gå ur KRAV. Efter några år gick Öströö med i EU-certifieringen för ekologiskt, men Öströö ställer själva mycket högre krav än vad den ekologiska certifieringen kräver.

Julia Pearson på Café Torget i Åre ser KRAV-märket som en tjänst som hon köper. KRAV kan hjälpa till med rådgivning så att hon kan visa kunderna tydligare vad det är de köper. Brunkulla Gård har varit EU-ekologiskt länge och hösten 2015 kommer de att gå över till KRAV. Det är viktigare för dem att vara KRAV-certifierad om de säljer sina varor utanför den egna gården. På Cum Pane har KRAV- märkningen hela tiden varit en självklar del av verksamheten.

Att berätta
På Öströö är man mån om att visa upp sin verksamhet. På så vis granskar alla deras kunder ständigt deras verksamhet. Öströö försöker underlätta detta genom att ta ut besökarna på lammsafari där de visar cirka 15 000 besökare varje år hur gården fungerar. De har också en balkong på fårstallet där besökare kan se när lamningen pågår. Öppenheten och besökarnas intresse är viktigare än den kontroll som certifieringsorganet gör hos dem. På Brunkulla Gård får varje gäst ett välkomstbrev där Camilla ger information om gården och verksamheten, men hon har också information om alla råvaror på frukostbuffén. Informationen sprids även från person till person - nöjda gäster berättar för sina vänner.

För Julia på Café Torget är det viktigaste att maten är god, det är det som sprider sig. På Öströö pratade de mycket om ekologiskt i början, men det är så självklart för dem nu att de inte lyfter upp det lika mycket i dag. I stället pratar de mer om hur gården fungerar och hur de arbetar med att hålla en hög kvalitet. Christiane på Cum Pane vill inte att bröd ska vara en statussymbol, utan att det ska vara mat som alla kan äta. I dag kommunicerar hon mer att det är ett mathantverk, än att det är ekologiskt, trots att de inte tummat på de ekologiska principerna.

 

Jeanette Carlsson, Öströö Fårfarm
Öströö Fårfarm ligger mycket naturskönt i Halland. Här finns hela kedjan: foderproduktion, fåruppfödning, slakt, styckning, charkuteri, skinnberedning, gårdsbutik, lammsafari och restaurang. Gården lockar 50 000 besökare varje år. Ekologisk produktion, hög kvalitet och att ”ta till vara” utmärker Öströö.

Camilla Landgren, Brunkulla Gård
Brunkulla Gård utanför Östersund erbjuder konferenser. Camilla lagar mat och använder råvaror från gården eller från mathantverkare i trakten. På gården finns mjölkkor, mejeri, sommarcafé, en liten trädgårdsodling och boende i vacker miljö.

Christiane Edberg, Cum Pane Ekologisk bakverkstad
Cum Pane Ekologisk bakverkstad var det första KRAV-certifierade hantverksbageriet i Göteborg. När Cum Pane säger att råvarorna är ekologiska, betyder att de BARA har ekologiska ingredienser i sina bröd. Deras butik har en inredning av trä och andra rustika material som ska hålla länge. De arbetar även aktivt med den sociala hållbarheten där de anställda är delaktiga i verksamheten genom ett arbetskooperativ.

Julia Pearson Café Torget
Julia gick ut Eldrimners Yh-utbildningen i mathantverk i juni 2014 och driver ett KRAV-certifierat café i Åre. I Åre finns ett intresse för ekologiskt och kvalitet. Där finns också lokala initiativ, exempelvis Fjällbete som jobbar med lokalt lammkött till restauranger. Julia ser det naturligt att arbeta med KRAV. Eftersom hon jobbar där hon är så ser hon det tydligt att hon inte vill förstöra den natur hon ser varje dag.

Text: Christina Hedin

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB