Bär-, frukt- & grönsaksförädling

Tävlingsklasser och definitioner

Bär-, frukt- och grönsaksförädling - Klasser & definitioner

CHUTNEY
Kokad produkt av bär/frukt/grönsaker, socker/honung, ättika/vinäger och kryddor.

GLÖGG
Pastöriserad/kokad produkt med kryddning. Serveras varm vid bedömningen.

KLASSISK MARMELAD
Kokad produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin, med för produkttypen karaktäristisk konsistens. Max ett bidrag per företag.

KLASSISK SYLT
Kokad produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin, med för produkttypen karaktäristisk konsistens.

KRYDDAD MARMELAD
Som klassisk marmelad, men där ingredienser som kryddor, örter, nötter och liknande ingår. Max ett bidrag per företag.

KRYDDAD SYLT
Som klassisk sylt, men med kryddor, örter, nötter och liknande.

MATSÅS
Hällbar produkt huvudsakligen bestående av bär/frukt/grönsaker/örter. Kan även innehålla ättika/vinäger, socker/honung, vatten, olja, pektin och kryddor. Får ej innehålla animalisk råvara. Produkten ska vara avsedd att användas som ett tillbehör så som den är, inte som smaksättare. Max ett bidrag per företag.

MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER
Saltad fermenterad produkt med hela eller delade grönsaker i eget spad eller lag. Mjölksyrade såser tävlar i klassen matsås.

NEKTAR
Pastöriserad/kokad drickfärdig produkt av råsaft av bär/frukt, vatten och socker/honung.  Serveras kyld vid bedömningen. Nektar med kryddning tävlar i klassen övrig dryck.

SAFT
Pastöriserad/kokad produkt av råsaft eller utdrag från bär/frukt/blom/blad/örtråvara, socker/honung samt eventuellt vatten. Även kryddade safter tävlar här. Späds med kallt vatten vid bedömningen.

ÄTTIKSINLÄGGNING
Pastöriserad/kokad produkt av grönsaker/bär/frukt/blom/blad/örtråvara i lag bestående av ättika/vinäger, eventuellt socker, vatten och kryddor.

VINÄGER
Produkt framställd genom ättiksyrajäsning av vin, fruktvin, cider eller annan alkoholhaltig dryck. Den alkoholhaltiga råvaran ska vara hantverksmässigt tillverkad av inhemska råvaror.  

ÄPPELMUST
Pastöriserad dryck av enbart pressat äpple. Kan vara ofiltrerad eller filtrerad. Antioxidationsmedel eller klarningsmedel får ej användas. Serveras kyld vid bedömningen. 

ÖVRIG DRYCK 
Pastöriserad/kokad dryck som inte kan tävla i någon av de andra dryckesklasserna. Exempelvis juice eller kryddad nektar. Får ej innehålla alkohol. Serveras kyld vid bedömningen.

GLASS OCH SORBET 
Klassen presenteras under kategorin Övrigt Mathantverk.

Tävlingskriterier & undantag

Bär, frukt och grönsaker ska ha vuxit i Sverige (motsvarande för tävlanden från övriga Norden). Ekologiskt socker får vara utländskt men övrigt socker ska vara inhemskt. Kryddor kan vara utländska men ska bestå av naturliga ingredienser och vara utan tillsatser. Spritdrycker som används till smaksättning ska vara utan tillsatser och aromer.

Tillsatserna pektin, agar agar och ättiksyra får användas i produkterna. Tillsatt kolsyra är inte tillåtet. Förpackningen ska vara sådan att fyllnadsgraden kan bedömas.

Observera att sylt, marmelad, nektar och juice är skyddade beteckningar och att tävlande produkter ska uppfylla svenska livsmedelsverkets föreskrifter, LIVSFS 2003:17 och LIVSFS 2003:18.

Anmälan
Ange om egentillverkat pektin använts.
Ange om enzymet pektinas använts.
Ange gärna om specifika sorter av bär eller frukter använts.

Saft, Glögg och Övrig dryck
Ange spädningsinstruktion. Om ingen instruktion medföljer späds produkten 1:4. 

SM i Mathantverk 2019

  •  15-17 oktober
  •  Högbo Bruk, Gävleborgs län
  •  Sista anmälan 14 september

Kontaktperson SM i Mathantverk

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB