Fiskförädling

Tävlingsklasser och definitioner

Fiskförädling – Klasser & definitioner 2023 

Tävlingsklasserna för 2024 års tävling publiceras i samband med att anmälan öppnar 1 juni. 

GRAVAD FISK
Socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning.

INLAGD FISK
En eventuellt förbehandlad fisk som lagts i en lag av till exempel olja eller ättika, vatten, salt, socker och kryddor.

KALLRÖKT FISK
Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Även gravrökt fisk ingår i klassen. 

VÄRMEBEHANDLAD FISK
I klassen tävlar varmrökt fisk eller värmebehandlade fiskfärsprodukter. För varmrökt fisk gäller att den är salt- eller socker- och saltbehandlad med eventuell kryddning. Även gravrökt fisk ingår i klassen. För fiskfärsprodukter gäller att produkten i huvudsak ska innehålla mald fisk, skaldjur eller andra sjölevande djur. Exempelvis paté, pastej, burgare och queneller.

ÖVRIG SJÖMAT
Produkter av fisk, skaldjur, mollusker, tång, alger och andra sjölevande organismer som inte kan tävla i någon av klasserna ovan. Kan vara fermenterade, torkade, rökta eller på annat sätt förädlade produkter. Ange typ av produkt, användningsområde och eventuell tillagningsinstruktion vid anmälan.

Tävlingskriterier & undantag

Om tillgången på råvara i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, accepteras inhemsk eller nordisk råvara som ”lokal” råvara men företaget behöver då även förädla inhemskt fångad eller odlad fisk. Undantaget för nordisk fiskråvara istället för inhemsk gäller till och med 2023.

Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåten. Ange gärna vilket träslag som används vid rökningen i de klasser det är aktuellt.

Grädde som används i fiskfärsprodukter eller övrig sjömat får ej innehålla karragenan.

Ost som tillsätts som smaksättning i fiskfärsprodukter eller övrig sjömat ska vara svensk och hantverksmässigt tillverkad (det vill säga uppfylla tävlingens kriterier för ost).

Anmälan
Ange om råvaran är vild eller odlad.

Inlämning
Hela produkter ska lämnas in. Om fisken är filéad eller delad behövs bara en sida.

SM i Mathantverk

  • Datum: Höst 2024
  • Plats: Meddelas senare
  • Anmälan öppnar 1 juni

Kontaktperson SM i Mathantverk

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB