Hantverksdryck

Tävlingsklasser och definitioner

Hantverksdryck – Klasser 2024

BÄR- OCH FRUKTDRYCK
Värmebehandlad drickfärdig dryck baserad på bär eller frukt. Till exempel juice, nektar eller blandade drycker med tillsatt vatten, sötning eller smaksättning som örter, blommor eller kryddor. Får ej innehålla alkohol. Produkter med beteckningen nektar ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:18. Ange fruktinnehåll i procent, typ av produkt och eventuellt tänkt användningsområde vid anmälan.

Rena juicer utan någon ytterligare ingrediens än bär- och fruktråvara tävlar i klassen Juice och äppelmust. 

CIDER 
Alkoholjäst dryck av egenpressade äpplen eller päron. Får innehålla upp till 5 % av andra råvaror för smaksättning så som bär, frukt, örter, kryddor eller blommor. Vatten får inte tillsättas. Alkoholen ska komma från jäsningen av ingående råvaror. Socker får endast tillsättas för flaskjäsning. Kan vara mousserande men får inte innehålla tillsatt kolsyra. Ange alkoholhalt vid anmälan.

Klassen är undantagen från regeln att tävlingsprodukten ska finnas ute till försäljning. Producenten måste dock ha ett registerat eller godkänt livsmedelföretag.

GLÖGG
Värmebehandlad kryddad dryck baserad på bär, frukt, blommor eller örter, i första hand tänkt att serveras uppvärmd. Får innehålla en mindre en mängd tillsatt alkohol från kryddtinkturer. Färdigköpta kryddtinkturer accepteras ej. Ange vid anmälan om produkten är drickfärdig eller lämna instruktion för spädning med vatten.

JUICE OCH ÄPPELMUST
Värmebehandlad dryck av enbart pressade bär eller frukter. Kan vara sortren eller blandad samt ofiltrerad eller filtrerad. Antioxidationsmedel eller klarningsmedel får ej användas. Produkten ska uppfylla kraven för juice i Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:18.

För att märka juice eller must efter tävlingen med eventuell erhållen medalj måste den vara identisk i sammansättningen av bär- och fruktsorter och proportioner som den tävlande produkten.

KOLSYRAD DRYCK
Dryck av bär, frukt, blommor eller örter med tillsatt kolsyra från tub. Kolsyran får ej komma av jäsning.  

KOMBUCHA
Fermenterad dryck baserad på te (Camellia sinensis) sötad med socker (sackaros). Kan vara smaksatt med exempelvis örter, kryddor eller saft från bär eller frukt. Får ej vara pastöriserad. All eventuell kolsyra ska komma av naturlig jäsning. Klassen är undantagen från kravet att huvudråvaran (te) ska vara inhemsk. 

SAFT OCH EXTRAKT
Värmebehandlad produkt av bär, frukt, blommor, örter eller kryddor avsedd att spädas innan servering. Späds med kallt vatten vid bedömningen. Ange typ av produkt, användningsområde och instruktion för spädning vid anmälan.

ÖVRIGA FERMENTERADE DRYCKER
Alkoholjästa eller på annat sätt fermenterade drycker som inte passar in i någon av övriga dryckesklasser. Till exempel öl, mjöd, vin, fruktvin, vattenkefir eller jun. Tillsatt kolsyra accepteras ej utöver för teknisk användning vid fyllning. Ange typ av produkt vid anmälan. I alkoholhaltiga drycker ange även alkoholhalt vid anmälan. 

Vid minst fem anmälda produkter av samma typ kan klassen komma att delas upp i flera klasser. 

Tävlingskriterier och undantag

Anmälan
Ange gärna om specifika sorter av bär, frukt eller grönsaker använts.

Ange alkoholhalt i alkoholhaltiga produkter.

Ange eventuella processhjälpmedel som använts, till exempel svavel, pektinas eller andra klarningsmedel.

Tillsatt kolsyra är endast tillåtet i klassen Kolsyrad dryck.

I de klasser där typ av produkt och eventuellt tänkt användningsområde efterfrågas kan texten komma att justeras innan den når juryn för att  hållas inom utrymmesbegränsning samt anonymiseras. Värdeord och säljande beskrivningar tas bort. I klasser där informationen inte efterfrågas alls kommer den tas bort helt om den angivits. 

Vid för få anmälda bidrag i flera klasser kan dessa klasser komma att slås ihop om det bedöms lämpligt. 

Bedömning

  • Bär- och fruktdrycker, cider, juice och äppelmust, kolsyrade drycker, kombucha och övriga fermenterade drycker kylda, ca 8–10 °C.
  • Glögg bedöms i första hand uppvärmd.

Önskemål om annan serveringstemperatur kan framföras vid anmälan och tillgodoses i den mån det är möjligt av juryn. 

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak.

SM i Mathantverk

  • Datum: 19-20 september
  • Plats: Växjö konserthus
  • Anmälan öppen 1 juni - 15 augusti

Kontaktperson SM i Mathantverk

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB