Kulturspannmål i hållbara odlingssystem

SLU-forskaren Karin Gerhardt redogör för senaste forskningen.

SLU-forskaren Karin Gerhardt kommer prata om kulturspannmål och hållbara odlingssystem.

Hon kommer berätta om den forskning som SLU gör om kulturspannmål, och framförallt om en ny studie med svenska lantbrukare som odlar kulturspannmål. Studien visar hur odling av kulturspannmål ofta är kopplat till ekologisk och mer extensiv odling. Egenskaper hos kulturspannmålen, bland annat att de ger god bakningskvalitet även med lägre nivåer av gödsel och på sämre jordar, gör att de passar bra i flera typer av mer hållbara odlingssystem.

Foto: Anna Ellström

Særimner 2021

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB