Gamla sädesslag och klimatförändringar

Gamla sädesslag och klimatförändringar

– Kan vi lära oss av historien och hur klarade kulturspannmål torråret 2018?  

Karin Gerhardt

Under 2018 har det i media och bland ekologiska odlare framkommit att kulturspannmål verkade ha en bättre förmåga att tolerera det gångna årets extremväder. Forskare på SLU genomförde en studie om kunskap kring gamla spannmål och klimat och intervjuade ett antal kulturspannmålsodlare om hur det gick, och här presenteras resultaten.

 

Föreläsning tisdagen 15 oktober 13:30-15:

 

Länk:
https://www.slu.se/kulturspannmal

Artikel i Tidningen Mathantverk nr 4, 2018

 

Særimner 2019

Föreläsare

Karl Ludwig Schweisfurth
Karin Gerhart

forskare, SLU

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB