Den komplexa smaken i must och cider

Ta smakkunskapen ett steg längre tillsammans med forskaren Kimmo Rumpunen.

Den upplevda smaken i olika produkter är komplex och personlig och beror på många olika faktorer. För att kunna följa, dokumentera och beskriva olika smak-komponenter och deras utveckling behövs analysmetoder som är objektiva.

Under detta seminarium får du veta mer om hur du kan använda olika enkla och mer avancerade sensoriska och kemiska analysmetoder, inklusive aromämnesanalys, vid tillverkning och kvalitetssäkring av äppelmust och cider. Vi kommer även att provsmaka och diskutera smak hos drycker som analyserats med olika metoder.

Föredragshållare är Kimmo Rumpunen som är forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet. Där ansvarar han bland annat för sortframställning av äpple, vinbär och havtorn. Kimmo är även en återkommande juryordförande i SM i Mathantverk samt i Must-SM.

Særimner 2021

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB