Små slakteriers betydelse för Sverige

Lyssna på Thorsten Laxvik, en riktig pionjär inom relationsmat och regenerativt jordbruk.

Även om tre fjärdedelar av svenska slakterierna räknas som små är lagstiftningen och regelverket anpassad till de få stora industrislakterier som finns i landet. Branschens jättar producerar drygt hundra gånger mer kött än de 150 minsta slakterierna sammanlagt gör. Men är produktionsvolym verkligen enda måttet som bör gälla?

Thorsten Laxvik, bland annat bonde, författare av boken ”Rött kött på rätt sätt”, slakteri –, Nipakademi- och ”kotell”-grundare, som länge sen flydde från Stockholm till Ångermanland, belyser småslakteriernas betydelse för dagens Sverige. Vilka ”mjuka” värden bär de på och vilken utveckling önskas? 

Særimner 2021

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB