Möjligheterna för lokal fisk i Jämtland

Hur kan vi bli bättre på att utnyttja våra lokala fiskbestånd för förädling och konsumtion?

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk mellan två och tre gånger per vecka vilket är mer än vad de flesta gör idag. I Sverige importeras omkring av 75 procent av all fisk som konsumeras samtidigt som många fiskbestånd globalt hotas av överfiske eller påverkas av övergödning och miljögifter.

Kan en lösning vara att bättre utnyttja våra lokala fiskbestånd? I Jämtland finns 17 000 sjöar och en total sjöyta nästan lika stor som Vänern. I de rena kalla Jämtländska sjöarna simmar en outnyttjad gastronomisk resurs .

Under detta seminarium berättar krögaren Johan Rudsby från Nästgårds om sin fiskfilosofi.

Jämtlands länsfiskekonsulent, Joakim Svensson, deltar också för att berätta om hur ett lokalt småskaligt yrkesfiske kan utformas till nytta för både konsumenter och sportfiskare. 

Særimner 2021

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB