Världens äldsta fermenterade fisk

Hur uppgrävda surmörtar gjorde Sverige till fermenteringens hemland och skrev om landets historia.

Världens äldsta fermenterade fisk

Fiskfynden som skrev om svensk fornhistoria och gjorde Sverige till fermenteringens hemland.

Kan upptäckten av gamla fiskben förändra vår fornhistoria och vilken betydelse kan de ha för dagens mathantverkare och för Sverige som matland?

Lyssna till osteologen Adam Boethius berätta om den fascinerande upptäckten vid en arkeologisk utgrävning utanför Sölvesborg där arke­ologer hittade fiskben som motsvarade närmare 60 ton fisk. Efter fortsatt utgrävning drogs slutsatsen att det var världens första fermente­ringsanläggning för fisk som hittats och att den var i bruk redan för drygt niotusen år sedan, långt tidigare än vad man hittills da­terat fermentering till i Kina och i Egypten.

I sin avhandling från 2018, Fishing for ways to thrive, drar Adam Boethius slut­satsen att fermenteringsanläggningen i Blekinge försåg en ganska stor grupp människor med mat. Det gör att inte bara fermente­ringens historia behöver skrivas om, utan även Sveriges fornhis­toria, eftersom man tidigare ansett att södra Sverige beboddes av nomadiska jägare och inte bofasta fiskförädlare.

 

Artiklar

https://www.dn.se/kultur-noje/uppgravda-surmortar-skriver-om-den-svenska-historien/

Fisk och kulturarv

Detta seminarium är en del av projektet fisk och kulturarv. Du kan välja att enbart anmäla dig till detta seminarium, och betala 500 kr + moms. Annars kan du anmäla dig till flera seminarium och betalar då 2500 kr för att delta alla tre dagar. 

Syftet med projektet är att öka intresset för Sveriges gastronomiska kulturarv genom att inventera, sammanställa, anpassa och sprida traditionella recept och förädlingsteknik. Projektet syftar även till att stärka mathantverkares kunskap av traditionella metoder som grund för produktutveckling.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Særimner 2019

Föreläsare

Karl Ludwig Schweisfurth
Adam Boethius

forskare

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB