Att bygga gemenskap kring sitt företag

Jennifer Kast berättar om Neal’s Yard Dairy, London, och deras arbete med att involvera människor kring företaget: producenter, kunder, andra företagare och medarbetare.

Att bygga en gemenskap kring sitt företag

Jennifer Kast berättar om Neal’s Yard Dairy, London, och deras arbete med att involvera människor kring företaget: producenter, kunder, andra företagare och medarbetare.

Neal’s Yard Dairy grundades år 1979 och distribuerar, säljer och lagrar engelska hantverksostar. Företaget startade med en liten ostbutik på just adressen Neal’s Yard i Covent Garden, där den fortfarande står kvar. Idag har Neal’s Yard Dairy ännu en butik i London Bridge och sitt huvudkontor med lagring och distribution från sina lokaler i Bermondsey i centrala London.

Jennifer Kast har arbetat och varit djupt involverad med Neal’s Yard Dairys organisation sedan 1992. Hon undervisar även i ystning och anordnar workshops i frågor kopplade till mjölk och engelsk ost.

Mer information:

www.nealsyarddairy.co.uk/

Artikel i Mathantverk om Neal’s Yard Dairy av Jennifer Ehnemarks

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  16 oktober
  •  8.30 - 10.00
  •  Bergmästaren 1 & 2
  •  Jennifer Kast
  •  Anmälan

Bilder

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB