Mathantverkets resiliens

Panelsamtal där mathantverkets förmåga att fortsätta utvecklas, anpassas och förändras lyfts fram.

Här lyfter vi fram mathantverkets resiliens, alltså den långsiktiga förmågan att hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Resiliens kan beskrivas i tre delar:

  1. Uthållighet (persist) förmågan att hålla kvar det man redan har.
  2. Anpassning (adapt) anpassningsförmåga som vid en pandemi.
  3. Förändringsförmåga (transform) att förändra sig till något som blir bättre.

Resiliens är ett relativt nytt begrepp men det stämmer mycket bra in på mathantverk. Seminariet inleds med en introduktion av begreppet av Line Gordon, som är chef för Stockholms Resilience Center.

Därefter följer ett samtal runt hur resiliens stämmer in på mathantverk och hur detta på olika sätt kan lyftas fram. Diskussionen inleds av en panel av mathantverkare och råvaruproducenter: Adam Arnesson Jannelunds Gård, Christiane Edberg Cum Pane Ekologisk  Bakverkstad och Ann-Helen Meyer von Bremen, Sunnansjö Gård.

Særimner 2021

  •  Seminarium
  •  19 oktober
  •  10:30–12:00
  •  Östberget
  •  Line Gordon, Adam Arnesson, Christiane Edberg, Ann-Helen Meyer von Bremen
  •  Anmälan via extern länk
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB