Panelsamtal om mathantverket i livsmedelsstrategin

Regeringen uppdaterar den nationella livsmedelsstrategin för att uppnå målet om ökad livsmedelsproduktion, främjandet av svenskproducerade varor och minskad sårbarhet vid eventuell kris.

Vi får höra hur regeringen ser på mathantverket i den nationella livsmedelsstrategin och hur mathantverket kan utvecklas med stöd av livsmedelsstrategin framöver. Företagare inom mathantverk deltar i samtalet och vi får också ta del av hur Jordbruksverket och Livsmedelsverket ser på mathantverkets roll och potential kopplat till de uppdrag myndigheterna har.

Paneldeltagare:
Adam Arnesson, Jannelunds Gård
Anna Biärsjö, Hallongården
Gunnar Rundgren, Sunnansjögård
Christina Nordin, GD Jordbruksverket
Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket
Representant från regeringen

Særimner 2023

  •  Seminarium
  •  17 oktober
  •  10:30 – 12:00
  •  Åhaga konferens
  •  Adam Arnesson, Gunnar Rundgren, Anna Biärsjö , Christina Nordin, Annica Sohlström
  •  Efteranmälan
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB