Panelsamtal om mathantverket i livsmedelsstrategin

Regeringen uppdaterar den nationella livsmedelsstrategin för att uppnå målet om ökad livsmedelsproduktion, främjandet av svenskproducerade varor och minskad sårbarhet vid eventuell kris.

I det här samtalet får vi höra regeringens, Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets syn på mathantverkets roll och plats i strategin, samt hur de ser att mathantverket kan utvecklas med stöd av livsmedelsstrategin framöver. Dessutom ger några mathantverksföretagare sin syn på strategins resultat så långt. 

Paneldeltagare:
Adam Arnesson, Jannelunds Gård
Anna Biärsjö, Hallongården
Gunnar Rundgren, Sunnansjö gård
Christina Nordin, GD Jordbruksverket
Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket
Anders Drottja, politiskt sakkunnig hos Landsbygdsministern
Ulrika Brydling, enhetschef Eldrimner

Særimner 2023

 •  Seminarium
 •  17 oktober
 •  10:30–12:00
 •  Åhaga konferens
 •  Adam Arnesson, Jannelunds Gård, Anna Biärsjö, Hallongården
  Gunnar Rundgren, Sunnansjö gård, Christina Nordin, GD Jordbruksverket, Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket, 
  Anders Drottja, politiskt sakkunnig hos Landsbygdsministern, 
  Ulrika Brydling, enhetschef Eldrimner
 •  Efteranmälan
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB