Vassle - en resurs?

Diskussion om hur vasslen bäst används.

Vassle, är det bara en restprodukt eller något vi kan se som en resurs? Vassle innehåller förutom vatten och mjölksocker även rester av fett och protein. Ett näringsrikt substrat som inte får släppas ut i avlopp eller natur hur som helst.

Vid tillverkning av hårdost blir cirka 90 % av mjölken kvar som vassle, det blir stora mängder som måste göras av någonstans. För många hantverksmejerister utgör detta ett problem, särskilt för dem som köper in komjölk och inte har egna djur att utfodra eller eget gödselsystem som kan ta emot vasslen. Vad finns det egentligen för möjligheter att ta tillvara vasslen, genom vidareförädling, som råvara i annan produktion, foder eller annat. Går det att tjäna några kronor till på denna resurs?  

Medverkar gör:
Kristina Åkermo, tidigare Sveriges enda producent av vasslesmör på Oviken Ost.
Tor Norrman, Skärvångens bymejeri berättar om vassledryck, meseprodukter och mejeriets biologiska avloppsreningssystem.
Mats Gustavsson, mjölk- och gaskonsult talar om biogasanläggningar och vasslens förträfflighet.
Patrick Anglade, Mejerikonsult är med online för att delge sina erfarenheter från Frankrike.
Birgitta Sundin, Eldrimner, moderator

Særimner 2021

  •  Seminarium
  •  19 oktober
  •  15.30–17.00
  •  Västerhus 2
  •  Kristina Åkermo, Tor Norrman, Mats Gustavsson, Patrick Anglade
  •  Anmälan via extern länk
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB