Svensk mjölk och småskalighetens betydelse

På kort tid har antalet mjölkgårdar i Sverige minskat kraftigt och storleken på besättningarna har ökat. Mjölkproducenter kämpar med sin lönsamhet, Sverige med sin självförsörjning och världen med klimatförändringarna. I detta seminarium lär vi oss mer om Sveriges mjölkhistoria, hur läget är idag, vad som orsakat förändringarna och åt vilket håll det barkar. Vi avslutar med en diskussion
om den småskaliga mjölkproduktionen och förädlingens värde och potential i den svenska livsmedelsproduktionen i framtiden.

I seminariet deltar bland andra ett urval av författarna i KSLA:s skrift ”Kon, människan och världen”

Kon, människan och världen – KSLAT nr 1-2023

Medverkande

Lisa Ekman
Arbetar på Växa samt veterinär och forskare vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi, SLU

Lisas Ekmans forskning har fokus på mjölkkor, hållbar livsmedelsproduktion och djurvälfärd. Hon driver det pågående SLU-projektet ”Mindre mjölkkobesättningars roll i en hållbar och robust svensk livsmedelsförsörjning” som avlutas 2024. Under seminariet ger hon oss information och en nulägesuppdatering om projektet.

Gunnar Rundgren
Författare, bonde, konsult, samhällsdebattör

Den svenska mjölkproduktionen har under lång tid legat under press att ”kapa svansen” dvs. förbättra sin lönsamhet. I sin text ”Hur kort kan svansen bli?” konstaterar Gunnar Rundgren att den alltid verkar växa ut igen. Därefter beskriver han problematiken som uppstått efter att svensk mjölkproduktion gått från självhushåll till marknadsekonomi och kapitalism.

Carin Martiin
Agronom, doktor i agrarhistoria och docent i ekonomisk historia och har samtidigt en fot i ladugården

I ”Kon som samhällsbyggare” skriver Carin Martiin om kons mervärden utöver det som mjölkproducent; kons olika roller och hur de ändrats genom historien. I sin text konstaterar hon att kon ”varit ganska duktig på att anpassa sig efter samhällets förändringar”. Hennes senaste studie har fokus på förändringar för mjölkbonden och mjölkkon från 1980-talet till idag, på vad som påverkat och drivit förändringar på gårdsnivå.

Charlotte Hallén Sandgren
Veterinärmedicine doktor, veterinär och nötkreaturspecialist

Charlotte Hallén Sandgren är ordförande i KSLA:s kommitté för hållbar svensk matproduktion och konsumtion. I sin text ”Är kon viktig för Sverige i framtiden?” väger hon in det globala och ekonomiska perspektivet mot vikten av en hållbar svensk mjölkproduktion med värden för klimat, ett levande landskap och en levande bygd.

Hans Samuelsson
Husdjursagronom och mjölkproducent, Kalset Mjölk

Hans Samuelsson har skrivit texten ”Dagens situation”. Med statistik visar han hur utvecklingen sett ut till idag. Han beskriver denna utveckling ur flera perspektiv. Den började med EU-stöd som gynnade betesmarker och fick mjölkproducenter att ändra driftsinriktning och har drivits vidare av förhållanden såsom mjölkpriser och en bransch som innebär hög social bundenhet och risk.

Moderator Sofia Ågren, Branschansvarig Mejeri, Eldrimner

 

Særimner 2023

  •  Seminarium
  •  18 oktober
  •  08:30 –10.00
  •  Åhaga konferens
  •  Gunnar Rundgren, Carin Martiin, Charlotte Hallén Sandgren, Hans Samuelsson
  •  Efteranmälan
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB