Svensk mjölk och småskalighetens betydelse

På kort tid har antalet mjölkgårdar i Sverige minskat kraftigt och storleken på besättningarna har ökat. Mjölkproducenter kämpar med sin lönsamhet, Sverige med sin självförsörjning och världen med klimatförändringarna. I detta seminarium lär vi oss mer om Sveriges mjölkhistoria, hur läget är idag, vad som orsakat förändringarna och åt vilket håll det barkar. Vi avslutar med en diskussion om den småskaliga mjölkproduktionen och förädlingens värde och potential i den svenska livsmedelsproduktionen i framtiden.

I seminariet deltar bland andra ett urval av författarna i KSLA:s skrift ”Kon, människan och världen”

Kon, människan och världen – KSLAT nr 1-2023

Særimner 2023

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB