Obehandlad dryckesmjölk

Obehandlad dryckesmjölk

Medverkande: Anna Catharina Berge, Veterinary Consulting, Åsa Lagerstedt Norström, Statsinspektör Livsmedelsverket, Ivan Larcher, ystningsexpert Frankrike, Jenn Kast, Neal’s Yard Dairy, Storbritannien

I årets seminarium om en kommersiell försäljning av obehandlad (opastöriserad) dryckesmjölk under kontrollerade former fortsätter vi genom att belysa hur detta är möjligt och organiserat i andra EU-länder samt vad Livsmedelsverket gör i frågan. Vi får höra hur man i England arbetar med utbildningspaket, ett samarbete mellan de statliga myndigheterna och de organiserade producenterna av obehandlad mjölk (raw milk). Vi får också veta mer om det projekt Livsmedelsverket startat för att utreda möjligheterna till försäljning av obehandlad mjölk i Sverige, vilken beräknas vara klar 2020. Frågan belyses också av våra gästande experter från Frankrike respektive Storbritannien.

Bakgrundsinformation från Anna Catharina Berge
Obehandlad mjölk har blivit mer och mer populärt över hela världen i och med att konsumenter av flertal anledningar söker denna produkt. Konsumenter uppskattar närheten till producenten, bättre smaklighet och därutöver flertalet hälsobefrämjande effekter av obehandlad mjölk. Nya konsumentstudier visar på förbättrad mag-tarmhälsa, förbättrat immunitet och mindre hudproblem hos vuxna konsumenter. Med det ökade konsumentintresset för de hälsobefrämjande effekterna som obehandlad mjölk ger är det nödvändigt att riskbedömningar av ett livsmedel även innefattar fördelsbedömningar.

I Storbritannien har efterfrågan på obehandlad mjölk som säljs direkt från producenter ökat de senaste 5 åren, och därmed har de engelska myndigheterna (Food Safety Authority) tillsammans med en nystartad organisation (Raw Milk Producers Association) insett att en utbildning är viktig för att öka säkerheten på den obehandlade mjölken. Jag har utarbetat ett utbildningspaket för de engelska producenterna som innefattar heldagsutbildningar och flertalet böcker med vägledning och information om hur man skall producera säker mjölk. Detta utbildningspaket finns tillgängligt för producenter över hela Europa, och kan även tillhandahållas för svenska producenter.

Bakgrundsinformation från Åsa Lagerstedt Norström, Livsmedelsverket
Sedan den 1 september 2016 har Sveriges nationella regler förtydligats och det finns möjlighet för alla mjölkproducenter att sälja upp till 70 liter opastöriserad mjölk per vecka direkt till konsumenter som kommer till producentens gård. Reglerna tillkom efter en omfattande utvärdering och riskvärdering där nyttan med att dricka opastöriserad mjölk vägdes mot de risker som finns med att dricka mjölk som inte pastöriserats.

Branschen, främst Eldrimner, vill att Livsmedelsverket utreder frågan om försäljning av opastöriserad mjölk i större skala. De hänvisar bland annat till att detta är möjligt i andra medlemsstater.

Livsmedelsverkets intention efter de nya reglerna trädde i kraft har varit att avvakta en utvärdering av den nya lagstiftningens effekt.

I och med att det finns starka önskemål från bransch och politiker samt i ljuset av livsmedelsstrategin så har en ny utredning om försäljning av opastöriserad mjölk i större mängder påbörjats.

Utredningen kommer att genomföras som ett projekt och med syfte att utreda om Livsmedelsverket ska kunna tillåta försäljning av opastöriserad mjölk i större mängder än de idag tillåtna 70 liter opastöriserad mjölk per vecka direkt till konsumenter och beräknas vara färdigt under år 2020.

 

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  16 oktober
  •  10:30-12:00
  •  Kolaren
  •  Anna Catharina Berge, Åsa Lagerstedt, Ivan Larcher, Jenn Kast
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB