Mathantverkets plats i livsmedelsstrategin

Vilken roll har och tar mathantverket i Sveriges livsmedelsstrategi?

Livsmedelsstrategin och mathantverket

Runt om i landet pågår arbete med att implementera den nationella livsmedelsstrategin och regionala strategier har tagits fram. Regeringen har tillfört medel till olika aktiviteter kopplade till strategin.

Under denna diskussion tar vi upp mathantverkets roll i den nationella livsmedelsstrategin. Till exempel diskuterar vi hur mathantverket kan värnas och utvecklas med stöd av livsmedelsstrategin.

Vi får också ta del av hur riksdagen agerar gällande ett nytt Landsbygdsprogram och hur vill de att det ska utformas. Jordbruksverket deltar också och berättar hur de ser på mathantverkets roll och potential Landsbygdsprogrammet. Moderator är Annelie Lanner. 

Medverkande

Christina Nordin Generaldirektör Jordbruksverket
Kristina Yngwe ordförande Miljö och jordbruksutskottet
Bodil Cornell, verksamhetsledare Eldrimner
Karl-Åke Wallin, mathantverkare
Anna Biärsjö, mathantverkare

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  15 oktober
  •  10.30 - 12.00
  •  Bergmästaren 1&2
  •  Anmälan

Bilder

Från vänster: Kristina Yngwe, Christina Nordin, Bodil Cornell, Anna Biärsjö och Karl-Åke Wallin

Fotograf för bilden på Karl-Åke Wallin, Caroline Tärnudd

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB