Mathantverkets plats i livsmedelsstrategin

Vilken roll har och tar mathantverket i Sveriges livsmedelsstrategi?

Livsmedelsstrategin och mathantverket

Den Nationella Livsmedelsstrategin har börjar implementeras runt om i landet och en hel del regionala strategier har tagits fram. Regeringen har tillsatt medel till olika aktiviteter kopplade till strategin. Under denna diskussion får vi höra hur Landsbygdsministern ser på mathantverkets roll i den nationella livsmedelsstrategin och hur kan mathantverket värnas och utvecklas med stöd av livsmedelsstrategin framöver. Vi får också ta del av hur riksdagen och regeringen agerar gällande ett nytt Landsbygdsprogram och hur vill de att det skall utformas. Jordbruksverket deltar också och berättar hur de ser på mathantverkets roll och potential Landsbygdsprogrammet. Moderator är Annelie Lanner. 

Medverkande

Jennie Nilsson, Landsbygdsminister,
Chistina Nordin Generaldirektör Jordbruksverket
Kristina Yngwe ordförande Miljö och jordbruksutskottet
Bodil Cornell, verksamhetsledare Eldrimner
Karl-Åke Wallin, mathantverkare
Anna Biärsjö, mathantverkare

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  15 oktober
  •  10.30 - 12.00
  •  Bergmästaren 1&2
  •  Anmälan

Bilder

Från vänster, Jennie Nilsson, Kristina Yngwe, Christina Nordin, Bodil Cornell, Anna Biärsjö och Karl-Åke Wallin

Fotograf för bilden på Karl-Åke Wallin, Caroline Tärnudd

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB