Från anställning till avslut

Arbetsgivare vill skapa ett bra team och ha lagom många anställda för olika säsonger. Att välja anställningsform och sätta rätt lön är det första steget som arbetsgivare. Anställningsavtalet reglerar och påverkar hur den kommande relationen fungerar. En arbetsgivare behöver även kunna avsluta anställningar på rätt sätt. Reglerna är olika beroende på vilken anställningsform personen har. Liselotte Argulander går här igenom vad du behöver känna till inom det arbetsrättsliga området och ger möjlighet till frågor som du har om anställningar. 

Det finns nyheter på arbetsrättsområdet och i seminariet får du veta vilka förändringar av lagen om anställningsskydd är det som diskuteras och hur påverkar det mindre företag.

Lise-Lotte Argulander är specialist på arbetsrätt och arbetsmiljö hos organisationen Företagarna.

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  16 oktober
  •  13.30 - 15.00
  •  Kolaren
  •  Anmälan
  •  Lise-Lotte Argulander
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB