Hur kan man förenkla förpackningsreglerna

Eldrimner har länge arbetat för att förenkla vardagen för mathantverksföretagarna. Att regelkrånglet måste minska har många varit överens om länge, men det har visat sig svårt att förverkliga. Det tillkommer hela tiden fler regler, mer administration och nya avgifter.

Under 2023 fokuseras diskussionen på producentansvaret för förpackningar.

Alla håller med om att det är viktigt att material återvinns och att vikten av att återvinningen ökar är bra, men de nuvarande reglerna försvårar för små företagare. Vi diskuterar vad som behövs för att göra det lätt för företagare och vilka anpassningar som behövs för småskalig verksamhet.

Deltagare:

Anna Biärsjö, Hallongården
Björn Andersson, FTI
Naturvårdsverket

Særimner 2023

  •  Seminarium
  •  17 oktober
  •  14:15–15:00
  •  Åhaga konferens
  •  Efteranmälan
  •  Anna Biärsjö, Björn Andersson
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB