Hur minskar vi regelkrånglet?

Diskussion för att hitta lösningar.

Att regelkrånglet måste minska har många varit överens om länge. Det har visat sig svårt att förverkliga. Det tillkommer hela tiden fler regler, mer administration och nya avgifter.

Eldrimner har upprättat en årlig krångellista med början 2020. Det översta krånglet på 2021 års lista är följande: Den totala mängden kontroller, avgifter och administration blir för stor för det lilla differentierade mathanverksföretaget. Förslag till lösning; Det sätts ett tak för helheten av mängden kontroller, avgifter och administration som krävs av det lilla företaget.

Diskussionen har fokus på denna totala krångelbörda men även enskilda krångel kan lyftas.

Medverkande: 
Kristina Yngwe, C, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Maria Gardfjell, MP,  vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Elin Segerlind, V,  ledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Betty Malmberg, M, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Eirikur Einarsson, chef för området kontroll Livsmedelverket
Kerstin Jürss, Jürss Mejeri
Lars Hansson, Bjärhus gårdsbutik
Bodil Cornell, Eldrimner 

Særimner 2021

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB