Vad är mathantverk för dig?

Vad är mathantverk? Vi har en definition om vad mathantverk är. Men vad är det för dig?

Vilka värden lyfter du fram i din kommunikation? Tillsammans med vår nya chef Ulrika Brydling och vår tidigare chef och grundare Bodil Cornell vill vi lyfta perspektivet och höra dina åsikter. Det blir inspiration, samtal och workshop i ett. Varmt välkommen!

Vår nuvarande definition som vi vill arbeta igenom med dig:

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Varför vill vi se över den nuvarande definitionen?
För att perspektiven förändras och också förutsättningar och omvärld. Vår uppdaterade definition av vad mathantverk är ska alla så småningom känna till! Tillsammans når vi ut ❤

Særimner 2023

  •  Seminarium
  •  17 oktober
  •  13:30–14:00
  •  Åhaga konferens
  •  Efteranmälan
  •  Ulrika Brydling och Bodil Cornell
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB