Mathantverk och direktförsäljning

Ger unika möten med medveten kundkrets.

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är Rekoringarna, som exploderade som försäljningssätt under pandemin. Att sälja direkt till kund har varit temat för Eldrimners turné med mathantverksdagarna under 2020 där vi hade förmånen att ta del av på flera inspirerande exempel på direktförsäljning. Det har varit tillitsbutiker, marknader, prenumerationer, försäljning genom mejl och sociala medier. Nu vill vi dela med oss av alla dessa goda exempel och ger er tillfälle att lyssna till erfarenheter från några företag som arbetar med direktförsäljningssätt på olika sätt. 

Linda Pilcher, Slättåkra närproducerat

Slättåkra Närproducerat är ett partnerskap mellan flera närliggande producenter med gemensamma värderingar i Halland. Produkter från de fyra medlemmarna finns att köpa i deras gemensamma gårdsbutik. Linda Pilcher driver Hagarnas Mejeri och är en av medlemmarna och berättar hur de startade och hur de tillsammans driver butiken.

Joel Holmdahl, Rikkenstorp

Rikkenstorps andelsjordbruk ligger i norra Örebro län. Det är ett direkt samarbete mellan producent och konsument, utan mellanhänder där man delar på ansvaren och riskerna. Ett bra år får man mer och ett sämre år får man mindre. Som medlem i andelsjordbruket bidrar du med några arbetstimmar varje år. Joel kommer berätta mer hur andelsjordbruket och årets utveckling med bland annat solidarisk prissättning och ”arbetsandelar”.

Martin Bergman, Bergmans Fisk & Vilt

Det började som ett litet fiskerökeri för att sedan utöka till att även röka viltkött och till en stor gårdsbutik med servering. Martin har även byggt en tågstation intill anläggningen där Inlandsbanan gör stopp. Den senaste utvecklingen har varit att bygga en webbshop för att leverera produkter från Vilhelmina i Västerbotten över hela Sverige. Martin kommer berätta om webbshopsbyggandet och utvecklingen av den.

Særimner 2021

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB