Lokal förädling inom fisket

Korta livsmedelskedjor och lokal förädling inom fisket

Var står vi idag och hur ser framtiden ut?

Fiskens roll i livsmedelssystemet är skiftande, dubbeltydig och många gånger svår att begripa sig på. Många fisksorter och förädlingsmetoder är omhuldade bärare av kultur, traditioner och identiteter som ofta är starkt lokalt förankrade. Färsk fisk av hög kvalitet har en naturlig koppling till dagliga och lokala landningar.

Samtidigt präglas fisken i de stora livsmedelssystemen ofta av anonymitet och stora avstånd. Vägen från havet till konsumentens tallrik är för de flesta som står framför fiskdisken allt annat än transparent.

Hur ser fisket och fiskens roll ut i dag och i framtiden, när samhället efterfrågar allt mer lokalproducerad mat och insyn i livsmedelskedjan? Vad betyder närhet och transparens för fiskens kvalitet och för den lokala identiteten? Detta är frågor som vi kommer diskutera under föredraget.

Viktor Vesterberg är kock och agronom, och har fördjupat sig i hur olika typer av fiske är kopplade till olika platsers identitet. Bland annat: 

Ostronfiske i Limfjorden i Danmark: https://stud.epsilon.slu.se/10338/1/vesterberg_v_170703.pdf

Kustnära fiske och gastronomi på Österlen: https://stud.epsilon.slu.se/14287/1/vesterberg_v_190222.pdf

 

Særimner 2019

Föreläsare

Karl Ludwig Schweisfurth
Viktor Vesterberg

forskare

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB